Texty písní Cadaveria In Your Blood Queen of Forgotten

Queen of Forgotten

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I whispered legends,
I outlined myths of long gone... epochs.

I wove fairytales
In people's hearts,
I am the queen of all
You have forgotten.

I continually come
From every corner of the world,
My journey crosses
Through countries, population, seasons.

I whispered legends,
I outlined myths of long gone... epochs!

I wove fairytales
In people's hearts,
I am the queen of all
You have forgotten.

I continually come
From every corner of the world,
My journey crosses
Through countries, population, seasons.

For me there is no sun that sets,
There is no moon that rises,
The sundial has no shadows.
I live in thoughts...

[For me there is no sun that sets,
There is no moon that rises,
The sundial has no shadows,
I live in thoughts...!]

[For me there is no sun that sets,
There is no moon that rises,
The sundial has no shadows,
I live in thoughts...!]

[Carried by the breeze,
In the colours of light
I live in fantasies of mankind,
Carried by the breeze,
In the colours of light
I live in fantasies of mankind.]

And I'm in the hope of memories
With me I bring the symbols of tradition,
The amulets of cultures,
The inheritance of history.

I move with the rhythm of ancient dances
And songs no longer having notes
Return to life through my lips,
Here are my dreams...
Written for you on the diary
Of endless wandering
...Here are my dreams.
Šeptala jsem legendy,
Načrtla jsem mýty dlouho ztracených... epoch.

Tkala jsem pohádky,
V srdích lidí,
Jsem královna všeho
Co jsi zapomněl.

Ustavičně přicházím
Z každého rohu světa
Má cesta kříží
Země, populace, roční doby.

Šeptala jsem legendy,
Načrtla jsem mýty dlouho ztracených... epoch!

Tkala jsem pohádky,
V srdích lidí,
Jsem královna všeho
Co jsi zapomněl.

Ustavičně přicházím
Z každého rohu světa
Má cesta kříží
Země, populace, roční doby.

Pro mě není slunce, jež zapadá
Není měsíc, je vychází
Sluneční hodiny nevrhají stín.
Žiji v myšlenkách...

[Pro mě není slunce, jež zapadá
Není měsíc, je vychází
Sluneční hodiny nevrhají stín.
Žiji v myšlenkách...!]

[Pro mě není slunce, jež zapadá
Není měsíc, je vychází
Sluneční hodiny nevrhají stín.
Žiji v myšlenkách...!]

[Nesena větrem
V barvách světla
Žiji ve fantaziích lidstva
Nesena větrem
V barvách světla
Žiji ve fantaziích lidstva]

A jsem v naději vzpomínek
Se mnou přináším symboly tradice
Amulety kultur
Dědictví historie.

Hýbu ses rytmusem starověkých tanců
A písní, jež již déle nemají noty
Vracím život zpět mými rty
Zde jsou mé sny...
Sepsány pro tebe v diáři
Nekonečných divů
...Zde jsou mé sny.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy