Texty písní Cadaveria In Your Blood Uneven Like Clouds

Uneven Like Clouds

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Earth, warmth, death.
Time wasted in building inconsistent hypothesis
waiting for all is adjusted
trying to justify the difference.
They are asking me to act without being.
Mood sensitive to variations,
To air and fire's vibrations.
Keep your honour and will unshakable
Direct your thought to powerful stars,
towards imposing aims,
towards great concrete spheres.
Why do things happen?
Why is it always so difficult?
Why is it always so complicated?
Perpendicular presences undermine my concentration,
Disturb, interfere,
Generate hysteria and misunderstanding.
Ironical... my regret is my source of energy.
I feel impulse to proceed
I feel impulse to be.
Clouds, clouds, but branches are still dressed with leaves
And for me it is still time of Spring
Undisputed.
Clouds...
Země, teplo, smrt.
Čas vyplýtván stavěním nestálých hypotéz
čekání na vše je přizpůsobeno
snažící se omluvit rozdílnost.
Žádají mne, abych konala bez jsoucna.
Nálada citlivá na změny
Vzduchu a vibrací ohně.
Měj svou čest a vůli nezlomnou
Směruj své myšlenky k silným hvězdám,
k velkolepým cílům
k velkým hmotným sférám.
Proč se věci dějí?
Proč je to vždy tak těžké?
Proč je to vždy tak složité?
Svislá blízkost podkopává mé soustředění,
Ruší, obtěžuje
Vytváří hysterii a neporozumění
Ironické... má lítost je mým zdrojem energie.
Cítím impulz přínosu.
Cítím impulz bytí.
Mračna, mračna, však větve jsou stále plné listí
A pro mě je stále Léto
Nenapadeno.
Mračna...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy