Texty písní Čago Belo Šílenci! Čago Belo Šílenci! 10 Scooter - Fire

Scooter - Fire

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Switch off the lights, and close your eyes.
Feel the energy inside.
Chilly Bo... Chilly Bo... Chilly Bo...
Fire!!!
Fire!!!

Alright! Sharpen the mix. Get the pressure!
You've had the time to rest, which is coming to an end, and we start again.
Back to the family, a guaranteed emergency, the radical MC HP's got the melody.
Back to the family, a guaranteed emergency, the radical MC HP's got the melody.
Back to the family, a guaranteed emergency, the radical MC HP's got the melody.
Back to the family, a guaranteed emergency, the radical MC HP's got the melody.
One, two, three ...
Fire!!!

Sharpen the mix. To Our Kind Of Twix!
Up to the pressure, feeling the kicks.
You love the sound, we need you to go.
Up and down, Chity Bo, Chity Bo!
Back to the family, a guaranteed emergency, the radical MC HP's got the melody.
Back to the family, a guaranteed emergency, the radical MC HP's got the melody.
Back to the family, a guaranteed emergency, the radical MC HP's got the melody.
Back to the family, a guaranteed emergency, the radical MC HP's got the melody.
One, two, three ...
Fire!!!

Back to the family, a guaranteed emergency, the radical MC HP's got the melody.
Back to the family, a guaranteed emergency, the radical MC HP's got the melody.
Back to the family, a guaranteed emergency, the radical MC HP's got the melody.
Back to the family, a guaranteed emergency, the radical MC HP's got the melody.
Back to the family, a guaranteed emergency, the radical MC HP's got the melody.
Back to the family, a guaranteed emergency, the radical MC HP's got the melody.
Back to the family, back to the family,
back to the, back to the, back to the, back to the,
back, back, back, back, back, back, back, back ...
Fire!!!
hey,hey,hey
hey,hey,hey
Vypněte světla, a zavřete oči.
Vnímejte energii uvnitř.
Chilly Bo ... Chilly Bo ... Chilly Bo ...
Oheň!
Oheň!

V pořádku! Zaostřit mix. Získejte tlak!
Vy jste měl čas na odpočinek, který se blíží ke konci, a začneme znovu.
Zpět k rodině, zaručené nouze, radikální MC HP má melodii.
Zpět k rodině, zaručené nouze, radikální MC HP má melodii.
Zpět k rodině, zaručené nouze, radikální MC HP má melodii.
Zpět k rodině, zaručené nouze, radikální MC HP má melodii.
Jeden, dva, tři ...
Oheň!

Zaostřit mix. Chcete-li náš druh Twix!
Až do tlaku, pocit kopy.
Máte rádi zvuk, musíme si jít.
Nahoru a dolů, Chity Bo, Bo Chity!
Zpět k rodině, zaručené nouze, radikální MC HP má melodii.
Zpět k rodině, zaručené nouze, radikální MC HP má melodii.
Zpět k rodině, zaručené nouze, radikální MC HP má melodii.
Zpět k rodině, zaručené nouze, radikální MC HP má melodii.
Jeden, dva, tři ...
Oheň!

Zpět k rodině, zaručené nouze, radikální MC HP má melodii.
Zpět k rodině, zaručené nouze, radikální MC HP má melodii.
Zpět k rodině, zaručené nouze, radikální MC HP má melodii.
Zpět k rodině, zaručené nouze, radikální MC HP má melodii.
Zpět k rodině, zaručené nouze, radikální MC HP má melodii.
Zpět k rodině, zaručené nouze, radikální MC HP má melodii.
Zpět k rodině, zpět do rodiny,
zpět do zpět do zpět do zpět do,
zpátky, zpátky, zpátky, zpátky, zpátky, zpátky, zpátky, zpátky ...
Oheň!
hej, hej, hej
hej, hej, hej
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy