Texty písní Čago Belo Šílenci! Čago belo šílenci! 14 Run DMC Vs. Jason Nevins - (It's) Tricky

Run DMC Vs. Jason Nevins - (It's) Tricky

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Run]
Unemployment at a record highs
People coming, people going, people born to die
Don't ask me, because I don't know why
But it's like that, and that's the way it is

[D.m.c.]
People in the world tryin to make ends meet
You try to ride car, train, bus, or feet
I said you got to work hard, you want to compete
It's like that, and that's the way it is
Huh!

[Run & d.m.c. alternate lines for the remainder of the song]
Money is the key to end all your woes
Your ups, your downs, your highs and your lows
Won't you tell me the last time that love bought you clothes?
It's like that, and that's the way it is

Bills rise higher every day
We receive much lower pay
I'd rather stay young, go out and play
It's like that, and that's the way it is
Huh!

Wars going on across the sea
Street soldiers killing the elderly
Whatever happened to unity?
It's like that, and that's the way it is

Disillusion is the word
That's used by me when I'm not heard
I just go through life with my glasses blurred
It's like that, and that's the way it is
Huh!

You can see a lot in this lifespan
Like a bum eating out of a garbage can
You noticed one time he was your man
It's like that (what?) and that's the way it is

You should have gone to school, you could've learned a trade
But you laid in the bed where the bums have laid
Now all the time you're crying that you're underpaid
It's like that (what?) and that's the way it is
You know its like that and thats the way it is
Because it's like that and thats the way it is
(X2)

Check this out
Run dmc and jam master jay run!(x4)
Run dmc and jam master jay (x2)
Check this out

One thing I know is that life is short
So listen up homeboy, give this a thought
The next time someone's teaching why don't you get taught?
It's like that (what?) and that's the way it is

If you really think about it times aren't that bad
The one that flexes with successes will make you glad
Stop playing start praying, you won't be sad
It's like that (what?) and that's the way it is
Huh!

When you feel you fail sometimes it hurts
For a meaning in life is why you search
Take the bus or the train, drive to school or the church
It's like that, and that's the way it is

Here's another point in life you should not miss
Do not be a fool who's prejudiced
Because we're all written down on the same list
It's like that (what?) and that's the way it is
Huh!

You know it's like that, and that's the way it is
Because it's like that, and that's the way it is
(Repeat these lines til fade)
Nezaměstnanost na rekordních výšin
People coming, people going, people born to die Lidé přicházející lidé odcházeli, lidé narození na smrt
Don't ask me, because I don't know why Neptejte se mě, protože já nevím, proč
But it's like that, and that's the way it is Ale je to takhle, a tak to je

[Dmc] [DMC]
People in the world tryin to make ends meet Lidé ve světě, snažím se vyjít s penězi
You try to ride car, train, bus, or feet Pokusíte se jezdit autem, vlakem, autobusem, nebo nohy
I said you got to work hard, you want to compete Řekl jsem, že máš na tvrdou práci, kterou chcete soutěžit
It's like that, and that's the way it is Je to jako, že i tak to je
Huh!

[Run & dmc alternate lines for the remainder of the song] [Spustit & DMC náhradní tratě pro zbytek písně]
Money is the key to end all your woes Peníze jsou klíčem ke konci všechny vaše potíže
Your ups, your downs, your highs and your lows Vaše okna, vaše vyprazdňuje, vaše highs a lows vašeho
Won't you tell me the last time that love bought you clothes? Nechcete mi říct, v poslední době, že láska vás koupil šaty?
It's like that, and that's the way it is Je to jako, že i tak to je

Bills rise higher every day Směnky vzniknout vyšší každý den
We receive much lower pay Dostáváme mnohem nižší plat
I'd rather stay young, go out and play Já bych raději zůstat mladá, jít ven a hrát
It's like that, and that's the way it is Je to jako, že i tak to je
Huh!

Wars going on across the sea Války se děje za mořem
Street soldiers killing the elderly Ulice vojáci zabití starší lidé
Whatever happened to unity? Co se stalo s jednoty?
It's like that, and that's the way it is Je to jako, že i tak to je

Disillusion is the word Deziluze je slovo
That's used by me when I'm not heard To je používán by mě, když jsem neslyšel
I just go through life with my glasses blurred Jen jsem jít po celý život s mým brýle rozmazané
It's like that, and that's the way it is Je to jako, že i tak to je
Huh!

You can see a lot in this lifespan Můžete vidět hodně v tomto životnost
Like a bum eating out of a garbage can Podobně jako tulák jíst z odpadkového koše
You noticed one time he was your man Všimli jste jeden čas byl váš muž
It's like that (what?) and that's the way it is Je to jako, že (co?) A tak to je

You should have gone to school, you could've learned a trade Měli jste odešla do školy, mohli byste jste se naučil obchod
But you laid in the bed where the bums have laid Ale podle vás v posteli, kde byly stanoveny Vandráci
Now all the time you're crying that you're underpaid Teď po celou dobu jste brečela, že jste nedostatečně
It's like that (what?) and that's the way it is Je to jako, že (co?) A tak to je
You know its like that and thats the way it is Víš, že rád své a to je způsob, jakým je
Because it's like that and thats the way it is Vzhledem k tomu, že je rád, že i to je způsob, jakým je
(X2)

Check this out Podívejte se na to
Run dmc and jam master jay run!(x4) Spustit DMC a džem mistr Jay utíkej! (X4)
Run dmc and jam master jay (x2) Spustit DMC a džem mistr Jay (2x)
Check this out Podívejte se na to

One thing I know is that life is short Jedna věc, co vím, je, že život je krátký
So listen up homeboy, give this a thought Tak poslouchejte krajan, dej to za myšlení
The next time someone's teaching why don't you get taught? Při příštím něčí výuky proč ne vy dostanete učil?
It's like that (what?) and that's the way it is Je to jako, že (co?) A tak to je

If you really think about it times aren't that bad Pokud jste opravdu přemýšlet o tom, že časy jsou zlé
The one that flexes with successes will make you glad Je jedno, že flexes s úspěchy, učiním z vás rád
Stop playing start praying, you won't be sad Stop přehrávání start modlil se, nebudete smutné
It's like that (what?) and that's the way it is Je to jako, že (co?) A tak to je
Huh!

When you feel you fail sometimes it hurts Pokud si myslíte, že se vám nepodaří někdy to bolí
For a meaning in life is why you search Pokud jde o smyslu života je také důvod, proč byste vyhledávání
Take the bus or the train, drive to school or the church Jet autobusem nebo vlakem, řídit se do školy či kostela
It's like that, and that's the way it is Je to jako, že i tak to je

Here's another point in life you should not miss Zde je další místo v životě, neměli byste minout
Do not be a fool who's prejudiced Neblázni kteří je ohroženo
Because we're all written down on the same list Vzhledem k tomu, že jsme všichni napsáno na téže listině
It's like that (what?) and that's the way it is Je to jako, že (co?) A tak to je
Huh!

You know it's like that, and that's the way it is Víš, je to takhle, a tak to je
Because it's like that, and that's the way it is Vzhledem k tomu, že je rád, že i tak to je
(Repeat these lines til fade) (Opakujte tyto řádky til blednout)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy