Texty písní Cannibal Corpse Live Cannibalism [Live album] Gutted

Gutted

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

A table of the deranged, this savage brutal being
A shocking way of life living on human offspring
Murder of the innocent, his pale grey face expresionless
Horrid dismemberment
One persons tortures, is anothers pleasure
Malformation, a diseased brain
Unsuspecting slowly dying, as his knife invades
The child, screams of pain, no one hears
Blood splotches now appear, esctasy through
Each cut, now the body twiches the gutted
Little torso ready to be cooked
Isolated in his own mind the need to kill
Now possesses his body
Self mutilated
Between killings ejaculation, cut off appendages
Of former victims, sexual violence satisfaction
Disembodied corpses, spewing gore
On his body, soaked with their fluids, various
Digestive parts, and assorted meats
Plunging his fist down the throat, ripping out

The guts, internal extraction
The entire body bleeding
The heart stops pumping

The child lying dead, just another gutted infant
To satisfy his hunger, temptations of the flesh
Voracious appetite
Killing to release pure souls to the heavens
Justification of his killing self-torture
Stiffening pain
He sees the faces of the dead
Guts are strewn from the children
Splintered bones, poke through skin
Gratification through castration
Roasting parts for consumption
Stůl pomatení, toho surovýho a brutálního bytí
Šokující způsob života, živý z lidskejch potomků
Vražda neviňátek, jeho bledý, smutný, nic nevyjadřující ksicht
Hrozivě rozštěpený
Nějací trápící se lidé, další rozkoš
Znetvoření, nakaženej mozek
Nic netušící, pomalu umírající, jak se jeho nůž zařezává
To dítě, výkřiky bolesti, nikdo je neslyší
Teď se objevují krvavý skvrny, extáze skrz
Každý říznutí, teď je to tělo dvakrát vykuchaný
Malý torzo je připravený na vaření
Izolovaná v jeho vlastní mysli - ta potřeba zabíjet
Teď posedla jeho tělo
Zmrzačený jeho vlastní já
Mezi zabíjením ejakuluju, odřezávám přebytky
Předešlý oběti, spokojenost sexuálního násilí
Zmršený mrtvoly, bleješ krev
Na jeho tělo, maji vysátý všechny kapaliny, různý
Zažívací části a vybrakovaný maso
Strká svou pěst do jeho krku, vytrhává

Střeva, vnitřní vytažení
Celý tělo krvácí
Srdce přestalo tepat

To dítě leží mrtvý, prostě jen další vykuchanej kojenec
Stačí na jeho hlad, pokušení po masu
Nenasytnej apetit
Zabíjí aby vypouštěl čistý duše do nebes
Ospravedlnění jeho zabíjení - vlastní mučení
Utužování bolesti
Vidí tváře těch mrtvol
Střeva těch dětí jsou rozptýlený
Rozštípaný kosti, šťouchá do kůže
Odměna za kastraci
Přikrejvá části na spotřebu
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy