Texty písní Casting Crowns Casting Crowns Who Am I

Who Am I

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Who am I, that the Lord of all the earth
Would care to know my name
Would care to feel my hurt
Who am I, that the Bright and Morning Star
Would choose to light the way
For my ever wandering heart

Not because of who I am
But because of what You've done
Not because of what I've done
But because of who You're


I am a flower quickly fading
Here today and gone tomorrow
A wave tossed in the ocean
A vapor in the wind
Still You hear me when I'm calling
Lord, You catch me when I'm falling
And You've told me who I am
I am Yours, I am Yours

Who Am I, that the eyes that see my sin
Would look on me with love and watch me rise again
Who Am I, that the voice that calmed the sea
Would call out through the rain
And calm the storm in me

Not because of who I am
But because of what You've done
Not because of what I've done
But because of who You're
I am Yours

I am a flower quickly fading
Here today and gone tomorrow
A wave tossed in the ocean
A vapor in the wind
Still You hear me when I'm calling
Lord, You catch me when I'm falling
And You've told me who I am
I am Yours.

Not because of who I am
But because of what You've done
Not because of what I've done
But because of who You're
I am Yours

I am a flower quickly fading
Here today and gone tomorrow
A wave tossed in the ocean
A vapor in the wind
Still You hear me when I'm calling
Lord, You catch me when I'm falling
And You've told me who I am
I am Yours.I am Your.
I am Yours.
Kdo jsem já,
aby Pánu celé země záleželo na tom,
aby znal mé jméno,
aby cítil mé zranění.
Kdo jsem já,
aby si zářící jitřenka zvolila osvěcovat cestu
mému věčně pochybujícímu srdci?

Ne pro to, kým jsem já,
ale pro to, co Ty jsi vykonal.
Ne pro to, co jsem já vykonal,
ale pro to, kým jsi Ty.

Jsem květina, rychle vadnoucí,
dnes tady a zítra pryč.
Vlna hozená do oceánu.
Pára ve větru.
A přesto, ty mě slyšíš, když tě volám,
Pane, ty mě chytíš, když padám.
A ty jsi mi řekl, kdo já jsem.
Jsem Tvůj. Jsem Tvůj.

Kdo jsem já,
aby oči, které vidí můj hřích,
na mne pohleděli s láskou
a dívali se, jak znovu vstávám?
Kdo jsem já,
aby hlas, který utiší moře,
volal skrze déšť
a utišil bouři ve mně?

Ne pro to, kým jsem já,
ale pro to, co Ty jsi vykonal.
Ne pro to, co jsem já vykonal,
ale pro to, kým jsi Ty.

Jsem květina, rychle vadnoucí,
dnes tady a zítra pryč.
Vlna hozená do oceánu.
Pára ve větru.
A přesto, ty mě slyšíš, když tě volám,
Pane, ty mě chytíš, když padám.
A ty jsi mi řekl, kdo já jsem.
Jsem Tvůj.

Ne pro to, kým jsem já,
ale pro to, co Ty jsi vykonal.
Ne pro to, co jsem já vykonal,
ale pro to, kým jsi Ty.

Jsem květina, rychle vadnoucí,
dnes tady a zítra pryč.
Vlna hozená do oceánu.
Pára ve větru.
A přesto, ty mě slyšíš, když tě volám,
Pane, ty mě chytíš, když padám.
A ty jsi mi řekl, kdo já jsem.
Jsem Tvůj. Jsem Tvůj. Jsem Tvůj.

Koho bych se měl bát?
Z koho bych měl mít strach?
Vždyť jsem Tvůj. Jsem TVŮJ.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy