Texty písní Casting Crowns The Altar And The Door Slow fade

Slow fade

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Be careful little eyes what you see
It's the second glance that ties your hands as darkness pulls the strings
Be careful little feet where you go
For it's the little feet behind you that are sure to follow

It's a slow fade when you give yourself away
It's a slow fade when black and white have turned to gray
Thoughts invade, choices are made, a price will be paid
When you give yourself away
People never crumble in a day
It's a slow fade, it's a slow fade

Be careful little ears what you hear
When flattery leads to compromise, the end is always near
Be careful little lips what you say
For empty words and promises lead broken hearts astray

It's a slow fade when you give yourself away
It's a slow fade when black and white have turned to gray
Thoughts invade, choices are made, a price will be paid
When you give yourself away
People never crumble in a day

The journey from your mind to your hands
Is shorter than you're thinking
Be careful if you think you stand
You just might be sinking

It's a slow fade when you give yourself away
It's a slow fade when black and white have turned to gray
Thoughts invade, choices are made, a price will be paid
When you give yourself away
People never crumble in a day
Daddies never crumble in a day
Families never crumble in a day

Oh be careful little eyes what see
Oh be careful little eyes what you see
For the Father up above is looking down in love
Oh be careful little eyes what you see
Dávejte si pozor, oči, co vidíte
Ten druhý pohled ti sváže ruce a za provázky bude tahat temnota
dávejte si pozor, nohy, kam jdete
protože máte za sebou další nožky, které půjdou určitě za vámi

Je to pomalé umírání, když sám sebe zrazuješ
Je to pomalé umírání, když se černá a bílá změní v šedivou
Myšlenky útočí, vybíráš si, budeš muset zaplatit
Když zrazuješ sám sebe
Lidi se nikdy nerozdrolí za jediný den
Je to pomalé umírání, pomalé umírání

Dávejte si pozor, uši, co slyšíte
Když lichocení vede ke kompromisům, konec je vždycky nablízku
Dávejte si pozor, rty, co říkáte
Protože prázdná slova a sliby vedou zklamaná srdce na zcestí

Je to pomalé umírání, když sám sebe zrazuješ
Je to pomalé umírání, když se černá a bílá změní v šedivou
Myšlenky útočí, vybíráš si, budeš muset zaplatit
Když zrazuješ sám sebe
Lidi se nikdy nerozdrolí za jediný den

Cesta od myšlenek k rukám
Je kratší než si myslíš
Dávej si pozor, když si myslíš, že stojíš
Možná právě klesáš ke dnu

Je to pomalé umírání, když sám sebe zrazuješ
Je to pomalé umírání, když se černá a bílá změní v šedivou
Myšlenky útočí, vybíráš si, budeš muset zaplatit
Když zrazuješ sám sebe
Lidi se nikdy nerozdrolí za jediný den
Tátové se nikdy nerozdrolí za jediný den
Rodiny se nikdy nerozdrolí za jediný den

Dávejte si pozor, oči, co vidíte
Neboť Otec nad vámi shlíží dolů s láskou
Dávejte si pozor, oči, co vidíte
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy