Texty písní Casting Crowns The Altar And The Door Somewhere In The Middle

Somewhere In The Middle

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Somewhere between the hot and the cold
Somewhere between the new and the old
Somewhere between who I am and who I used to be
Somewhere in the middle, You'll find me

Somewhere between the wrong and the right
Somewhere between the darkness and the light
Somewhere between who I was and who You're making me
Somewhere in the middle, You'll find me

Just how close can I get, Lord, to my surrender
without losing all control

Fearless warriors in a picket fence,
reckless abandon wrapped in common sense
Deep water faith in the shallow end
and we are caught in the middle
With eyes wide open to the differences,
the God we want and the God who is
But will we trade our dreams for His
or are we caught in the middle
Are we caught in the middle

Somewhere between my heart and my hands
Somewhere between my faith and my plans
Somewhere between the safety of the boat
and the crashing waves

Somewhere between a whisper and a roar
Somewhere between the altar and the door
Somewhere between contented peace
and always wanting more
Somewhere in the middle You'll find me

Just how close can I get, Lord, to my surrender
without losing all control

Fearless warriors in a picket fence,
reckless abandon wrapped in common sense
Deep water faith in the shallow end
and we are caught in the middle
With eyes wide open to the differences,
the God we want and the God who is
But will we trade our dreams for His
or are we caught in the middle

Fearless warriors in a picket fence,
reckless abandon wrapped in common sense
Deep water faith in the shallow end
and we are caught in the middle
With eyes wide open to the differences,
the God we want and the God who is
But will we trade our dreams for His
or are we caught in the middle

Lord, I feel You in this place
and I know You're by my side
Loving me even on these nights
when I'm caught in the middle
I'm caught in the middle
Někde mezi horkým a studeným,
někde mezi novým a starým,
někde mezi tím, kým jsem, a tím, kým jsem býval,
někde mezi, to je místo, kde mě najdeš.

Někde mezi špatným a správným,
někde mezi temnotou a světlem,
někde mezi tím, kým jsem byl a tím, v koho mě měníš,
někde mezi, tam mě najdeš.

Pane, jak moc se můžu přiblížit k tomu se odevzdat, aniž bych ztratil všechnu kontrolu?

Nebojácní válečníci zadržení laťkovým plotem,
bezohledná bezstarostnost, vydávající se za zdravý rozum,
hluboká víra končí na mělčině a my jsme uvízli někde uprostřed
s očima rozšířenýma úžasem nad tím, jaký je rozdíl, mezi tím,
jakého Boha bychom chtěli mít a jaký opravdu je.
Ale vyměníme opravdu svoje sny za jeho,
nebo jsme uvízli někde mezi?

Někde mezi mým srdcem a mýma rukama,
někde mezi mou vírou a mými plány,
někde mezi bezpečím loďky a bouřícími vlnami…

Někde mezi šepotem a řevem,
někde mezi oltářem a dveřmi ven,
někde mezi spokojeností s tím, co mám, a touhou mít stále víc,
někde mezi, to je místo, kde mě najdeš.

Pane, jak moc se můžu přiblížit k tomu se ti vzdát,
aniž bych ztratil všechnu kontrolu?

/: Nebojácní válečníci zadržení laťkovým plotem,
bezohledná bezstarostnost, vydávající se za zdravý rozum,
hluboká víra končí na mělčině a my jsme uvízli někde uprostřed
s očima rozšířenýma úžasem nad tím, jaký je rozdíl, mezi tím,
jakého Boha bychom chtěli mít a jaký opravdu je.
Ale vyměníme opravdu svoje sny za jeho,
nebo uvízneme někde mezi? :/

Pane, cítím, že tu jsi se mnou, a vím, že mi stojíš po boku.
Že mě miluješ i o těchto nocích,
kdy uvíznu někde mezi.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy