Texty písní Celesty Mortal Mind Creation Among the dreams

Among the dreams

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Again, I woke from that dream, which felt like reality
I was walking towards the light, and there I saw my child
And you were there with him, you didn’t see me at all
I wanted to stay, cause I have never felt this way
I was fading away

I tried to reach you, and I tried to scream
But you couldn't hear, you withdraw more and more
Then you did turn to watch me you looked in the eyes and you said
don’t be afraid, it all will turn to good someday
I was fading away

How does it feel, when a soul finally finds it’s peace
Mind in a place where thoughts fly among the dreams
As I lay down, every moment feels like endless journey
And that’s where I wake and see you right beside of me

Everything fades away

How does it feel, when a soul finally finds it’s peace
Mind in a place where, thoughts fly among the dreams
As I lay down, every moment feels like endless journey
And that’s where I wake and see you right beside of me
right beside of me

I know you won’t believe, but I have been there
And I have seen in a dream the end of this all
In the end we all will fall
Znovu, jsem se vzbudil z toho snu, který se zdál opravdoví
Kráčel jsem ke světlům, a tehdy jsem spatřil mé dítě
A ty jsi tam byl s ním, vůbec jsi mě nespatřil
Chtěl jsem zůstat, protože jsem se nikdy takhle necítil.
Mizel jsem

Zkoušel jsem na tebe volat a zkoušel jsem křičet
Ale neslyšel jsi, ustupoval jsi více a více
Pak ses otočil abys mě spatřil, podíval ses mi do očí a řekls:
"Neboj se, vše se jednoho dne v dobré obrátí.,,
Mizel jsem

Jaký je to pocit, když duše konečně najde její mír.
Mysl v místě, kde myšlenky létají mezi sny
Jak jsem určil, každý moment se zdál jako nekonečná cesta.
A to je kde, jsem se probudil a viděl tě hned vedle mě.

Vše se ztrácí

Jaký je to pocit, když duše konečně najde její mír.
Mysl v místě, kde myšlenky létají mezi sny
Jak jsem určil, každý moment se zdál jako nekonečná cesta.
A to je, kde jsem se probudil a viděl tě hned vedle mě.
hned vedle mě

Vím že nebudeš chtít věřit, ale já jsem tam byl
A ve snu jsem viděl ve snu konec toho všeho.
Na konci se všichni zřítíme.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy