Texty písní Celesty Vendeta Fading away

Fading away

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Take me away from this cold alley, recall these words before I'll die.
This is my end you need to carry, no turning back, it's my last time.

I know this night will be the last one for me, I feel so cold and I'm alone.
Save this land from that evil we've sown.
So, I can live free as a spirit in the sky.
Fading away, it's sealed in this stone wall.
Fading away, can you hear my last call.

I was so close to end this battle.
I was afraid, I couldn't see you still live, it's all that matters.
Now you can own this victory.

I know this night will be the last one for me, I feel so cold and I'm alone.
Save this land from that evil we've sown.
So, I can live free as a spirit in the sky.
Fading away, it's sealed in this stone wall.
Fading away, can you hear my last call.
These eyes can't see your light.
Only the weak are afraid to die, so I'm fading away.
I've been waiting for you there, behind dark light.

Welcome inside, I saved this seat for you, so enjoy my mind.
I've got your memories here, so close your eyes!
It's your last time.
Vezmi mě pryč z této studené aleje, odvolej tahle slova, než zemřu.
Tohle je můj konec, který potřebuješ, žádné otočení zpět, je to naposledy

Vím, že tahle noc bude má poslední, je mi zima a jsem sám.
Zachraň tuhle zemi před zlem, které jsme zaseli.
Takhle můžu žít volně jako přizrak na nebi.Mizím, je to zapečetěné v té kamenné zdi.
Mizím, slyšíš mé poslední volání.

Byl jsme tak blízko ukončení téhle bitvy.
Bál jsem se, nemohl jsem vidět, že stále žiješ a to je vše, na čem záleží.
Teď můžeš vlastnit tohle vítězství.

Vím, že tahle noc bude má poslední, je mi zima a jsem sám.
Zachraň tuhle zemi před zlem, které jsme zaseli.
Takhle můžu žít volně jako přizrak na nebi.
Mizím, je to zapečetěné v té kamenné zdi.
Mizím, slyšíš mé poslední volání.
Tyhle oči nemohou vidět tvé světlo.
Pouze slabí se bojí zemřít, tak mizím.
Čekal jsem tam na tebe, za tím temným světlem.

Vítej uvnitř, schoval jsem ti sedadlo, tak si užij mou mysl.
Mám tu tvé vzpomínky, tak zavři oči!
Je to naposledy.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy