Texty písní Celine Dion The Collector's Series, Volume 1 Only One Road

Only One Road

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I'm looking back through the years
Down this highway
Memories, they all lead up to this one day
And many dreams lost along the way
Haunt me still
I guess they always will

When love was too much to bear
I just left it there
But here I stand face to face
With this heart of mine

Livin' without you I only fall behind
We had a love most people never find
All this time I never realized
And the courage I finally found
Has made me turn around

There is only one road I'm walking
Only one lifetime one heart to guide me
Only one road I'm walkin'
But I'm gonna run back, I'm gonna run back
'Cause I need you right here
Beside me

I can still hear the song of your laughter
I can still taste the sorrow of your tears
We said goodbye but our hearts did not hear
Now my love there's nothing left to fear
With all my heart put me through
It leads me back to you

There is only one road I'm walking
Only one lifetime one heart to guide me
Only one road I'm walkin'
But I'm gonna run back, I'm gonna run back
'Cause I need you right here
Beside me

There is only one road I'm walking
Only one lifetime one heart to guide me
Only one road I'm walkin'
But I'm gonna run back, I'm gonna run back
'Cause I need you right here
Beside me
Ohlížím se zpět v průběhu let
Pod touto silnicí
Vzpomínky, ty všechny vedou až k tomuto jednomu dni
A mnoho snů se ztratilo na této cestě
Straší mě stále
Myslím, že budou navždy

Když láska snesla příliš mnoho
Já ji tam jen nechala
Ale tady stojím tváří v tvář
S tímto mým srdcem

Žití bez tebe je jen pád zpět
Měli jsme lásku, kterou většina lidí nikdy nenajde
Celý ten čas jsem si nikdy neuvědomila
A konečně jsem našla odvahu
Která mě má otočit

Tady je jen jedna cesta kterou kráčím
Jen jeden životní čas jednoho srdce mě provází
Jen jedna cesta kterou kráčím
Ale já jsem chtěla běžet zpátky, chtěla běžet zpátky
Protože já tě potřebuju tady
Vedle mě

Stále slyším píseň tvého smíchu
Stále chutnám smutek tvých slz
Řekli jsme si sbohem ale naše srdce neslyšela
Nyní má lásko tady nejsou zbylé obavy
S celým mým srdcem poslali mě dál
To mě vede zpátky k tobě

Tady je jen jedna cesta kterou kráčím
Jen jeden životní čas jednoho srdce mě provází
Jen jedna cesta kterou kráčím
Ale já jsem chtěla běžet zpátky, chtěla běžet zpátky
Protože já tě potřebuju tady
Vedle mě

Tady je jen jedna cesta kterou kráčím
Jen jeden životní čas jednoho srdce mě provází
Jen jedna cesta kterou kráčím
Ale já jsem chtěla běžet zpátky, chtěla běžet zpátky
Protože já tě potřebuju tady
vedle mě
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy