Texty písní Celine Dion Unison I'm Loving Every Moment With You

I'm Loving Every Moment With You

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Do you realize how long it's been
Where does all my time with you go?
And all the memories
We shared as friends
Reflected-in my heart
Is where they show

I'm loving every moment with you
I'm living in a dream that's comin' true
I'm lost in everything you do
I love you
I'm saving every moment for you
You're hidden in a place that's safe and true
Lovin' everything we do

With every second
You hold me near
I'm closer to a place I want to be
To hear you whisper
But no one else can hear
I want your love
To stay forever-inside of me

I'm loving every moment with you
I'm living in a dream that's comin' true
I'm lost in everything you do
I love you
I'm saving every moment for you
You're hidden in a place that's safe and true
Lovin' everything we do

In our silence
Looking in your eyes
I hear words you don't need to say
Just hold on baby
'Cause it's reason-I'm prayin'
You feel what I feel
In every way
Uvědomuješ si, jak dlouho už to je?
Kam odešel všechen můj čas s tebou
A všechny vzpomínky
Jsme sdíleli jako přátelé
Odrážejí se v mém srdci
Tam se ukazují

Miluji každý moment s tebou
Žiji splněný sen
Ztrácím se ve všem, co děláš
Miluji tě
Šetřím pro tebe každý moment
Jsi skrytý v místě, které je bezpečné a pravdivé
Miluji vše, co děláme

S každou sekundou,
co mě držíš blízko
Jsem blíže místu, kde chci být
Slyšet tvé šepoty
Ale nikdo jiný nemůže slyšet
Chci, aby tvá láska
Zůstala navždy uvnitř mě

Miluji každý moment s tebou
Žiji splněný sen
Ztrácím se ve všem, co děláš
Miluji tě
Šetřím pro tebe každý moment
Jsi skrytý v místě, které je bezpečné a pravdivé
Miluji vše, co děláme

V našem tichu
Dívám se do tvých očí
Slyším slova, která nemusíš říkat
Jen mě drž, baby
Protože to je důvod-modlím se
Cítíš, co cítím já
Ve všech směrech
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy