Texty písní Československá Superstar 2. finálové kolo (10 soutěžících) Shirley Bassey - Where Do I Begin (Love Story..

Shirley Bassey - Where Do I Begin (Love Story..

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Píseň zpívala Markéta Konvičková.

Where do I begin?
To tell the story of how great a love
can be
The sweet love story that is older than the sea
The simple truth about the love he brings to me
Where do I start?

Like a summer rain
That cools the pavement with a patent leather shine
He came into my life and made the living fine
And gave a meaning to this empty world of mine
He fills my heart

He fills my heart with very special things
With angels' songs, with wild imaginings
He fills my soul with so much love
That anywhere I go, I'm never lonely
With him along, who could be lonely
I reach for his hand, it's always there

How long does it last?
Can love be measured by the hours in a day?
I have no answers now, but this much I can say
I'm going to need him till the stars all burn away
And he'll be there

He fills my heart with very special things
With angels' songs, with wild imaginings
He fills my soul with so much love
That anywhere I go, I'm never lonely
With him along, who could be lonely
I reach for his hand, it's always there

How long does it last?
Can love be measured by the hours in a day?
I have no answers now, but this much I can say
I'm going to need him till the stars all burn away
And he'll be there
Kde mám začít?
Vyprávět příběh o tom, jak velkou lásku
může být
sladký zamilovaný příběh, který je starší, než moře
Jednoduchá pravda o lásce přivede ke mně
Kde mám začít?

Podobně jako letní déšť
, Že se ochladí na chodník s leskem lakované kůže
On přišel do mého života a udělal životní pokuty
A dal smysl tomuto světu prázdné moje
Naplnil moje srdce

Naplnil mé srdce s velmi speciální věci
Se zpěvy andělů ', s divokými představami
Naplnil mou duši tolik lásky
Že kamkoli jdu, já jsem nikdy sám
Spolu s ním, kdo mohl být osamělý
I na dosah ruky, je to vždy k dispozici

Jak dlouho to vydrží?
Může být láska měří hodin denně?
Nemám teď odpověď, ale moc bych si říct
Budu ho potřebovat až hvězdy všech vymýtí
A tam bude

Naplnil mé srdce s velmi speciální věci
Se zpěvy andělů ', s divokými představami
Naplnil mou duši tolik lásky
Že kamkoli jdu, já jsem nikdy sám
Spolu s ním, kdo mohl být osamělý
I na dosah ruky, je to vždy k dispozici

Jak dlouho to vydrží?
Může být láska měří hodin denně?
Nemám teď odpověď, ale moc bych si říct
Budu ho potřebovat až hvězdy všech vymýtí
A tam bude
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy