Texty písní Charice Charice Ft Iyaz Pyramid

Charice Ft Iyaz Pyramid

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Shawty's love is like a pyramid
We stand together till the very end
There'll never be another love for sure
Iyaz and Charice let we go

Stones heavy like the love you've shown
Solid as the ground we've known
And I just wanna carry on
We took it from the bottom up
And even in a desert storm
Sturdy as a rock we hold
Wishing every moment froze
Now I just wanna let you know
Earthquakes can't shake us
Cyclones can't break us
Hurricanes can't take away our love

Pyramid, we've built this on a solid rock
It feels just like it's heaven's touch
Together at the top (at the top baby) like a pyramid
And even when the wind is blowin'
We'll never fall just keep on goin'
Forever we will stay like a pyramid
Like a pyramid, like a pyramid hey
Like a pyramid, like a pyramid hey
Like a pyramid, like a pyramid hey

Cold never ever when you're close
We will never let it fall
A story that was never told
Something like a mystery
And every step we take we've grown
Look how fast the time has flown
The journey to the place i know
We're going down in history
Earthquakes can't shake us
Cyclones can't break us
Hurricanes can't take away our love

Pyramid, we've built this on a solid rock
It feels just like it's heaven's touch
Together at the top (at the top baby) like a pyramid
And even when the wind is blowin'
We'll never fall just keep it goin'
Forever we will stay like a pyramid

Like a pyramid girl I'ma show you
That I love you so much that we're gonna get through
Even when it storms I will never go
I'ma be the one to keep you safe
Before was a love I care more than enough
Holding on to one another be the couple when it's rough
Mother nature, a disaster won't stop our happy ever after

Pyramid..here we goin'
Like a pyramid, like a pyramid hey
Like a pyramid, like a pyramid hey

Pyramid, we've built this on a solid rock
It feels just like it's heaven's touch
Together at the top (at the top baby) like a pyramid
And even when the wind is blowin'
We'll never fall just keep on goin'
Forever we will stay like a pyramid

Pyramid..
Pyramid, we've built this on a solid rock
It feels just like it's heaven's touch
Together at the top (at the top baby) like a pyramid
And even when the wind is blowin'
We'll never fall just keep it goin'
Forever we will stay like a pyramid
Like a pyramid, like a pyramid hey
Like a pyramid, like a pyramid hey
Like a pyramid, like a pyramid hey
Shawty láska je jako pyramida
Stojíme spolu až do konce
Tam už nikdy nebude další láska pro jistotu
Iyaz a Charice ať jdeme

Kameny těžké, jako láska, co jste zobrazeny
Pevný jako země jsme známý
A já jen chci pokračovat
Vzali jsme to od zdola nahoru
A dokonce v Pouštní bouře
Robustní jako rock pořádáme
, Přát si každý okamžik ztuhl
Teď už jen chci, abys věděl
Zemětřesení se nemůže zbavit nás
Cyklony nemůže zlomit nás
Hurikány nemohou vzít naši lásku

Pyramidy, jsme vytvořili to na pevné skále
Je toho názoru, stejně jako je to nebe dotek
Společně nahoře (v horní dítě) jako pyramida
A i když vítr vane '
Nikdy pád prostě udržet na Goin '
Navždy zůstaneme jako pyramida
Stejně jako pyramida, jako pyramida hej
Stejně jako pyramida, jako pyramida hej
Stejně jako pyramida, jako pyramida hej

Studená nikdy, když jsi blízko
Nikdy nebudeme nechal ho spadnout
Příběh, který nikdy nebyl řekl
Něco jako tajemství
A každým krokem se jsme rostli
Podívejte se, jak rychle čas letěl
Cesta na místo, já vím
Jedeme do dějin
Zemětřesení se nemůže zbavit nás
Cyklony nemůže zlomit nás
Hurikány nemohou vzít naši lásku

Pyramidy, jsme vytvořili to na pevné skále
Je toho názoru, stejně jako je to nebe dotek
Společně nahoře (v horní dítě) jako pyramida
A i když vítr vane '
Nikdy pokles jen nechte to jede '
Navždy zůstaneme jako pyramida

Stejně jako pyramida holka Jsem ukážu
Že tě miluji natolik, že budeme projít
Dokonce i když se bouře jsem nikdy jít
Jsem být tím, kdo vás ochrání
Předtím, než byla láska mi záleží víc než dost
Holding se k sobě být pár, když je to drsné
Matka příroda, bude katastrofa nezastaví naši šťastně po

Pyramida .. tady jede '
Stejně jako pyramida, jako pyramida hej
Stejně jako pyramida, jako pyramida hej

Pyramidy, jsme vytvořili to na pevné skále
Je toho názoru, stejně jako je to nebe dotek
Společně nahoře (v horní dítě) jako pyramida
A i když vítr vane '
Nikdy pád prostě udržet na Goin '
Navždy zůstaneme jako pyramida

Pyramid ..
Pyramidy, jsme vytvořili to na pevné skále
Je toho názoru, stejně jako je to nebe dotek
Společně nahoře (v horní dítě) jako pyramida
A i když vítr vane '
Nikdy pokles jen nechte to jede '
Navždy zůstaneme jako pyramida
Stejně jako pyramida, jako pyramida hej
Stejně jako pyramida, jako pyramida hej
Stejně jako pyramida, jako pyramida hej
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy