Texty písní Cher The Best of Cher Gypsy's, Tramps And Thieves

Gypsy's, Tramps And Thieves

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I was born in the wagon of a travelin' show
My mama used to dance for the money they'd throw
Papa would do whatever he could
Preach a little gospel, sell a couple bottles of Doctor Good

Gypsys, tramps, and thieves
We'd hear it from the people of the town
They'd call us gypsys, tramps, and thieves
But every night all the men would come around
And lay their money down

Picked up a boy just south of Mobile
Gave him a ride, filled him with a hot meal
I was sixteen, he was twenty-one
Rode with us to Memphis
And Papa woulda shot him if he knew what he'd done

Gypsys, tramps, and thieves
We'd hear it from the people of the town
They'd call us gypsys, tramps, and thieves
But every night all the men would come around
And lay their money down

I never had schoolin' but he taught me well
With his smooth southern style
Three months later I'm a gal in trouble
And I haven't seen him for a while
Oh, no, I haven't seen him for a while

She was born in the wagon of a travelin' show
Her mama had to dance for the money they'd throw
Grandpa'd do whatever he could
Preach a little gospel, sell a couple bottles of Doctor Good

Gypsys, tramps, and thieves
We'd hear it from the people of the town
They'd call us gypsys, tramps, and thieves
But every night all the men would come around
And lay their money down

Gypsys, tramps, and thieves
We'd hear it from the people of the town
They'd call us gypsys, tramps, and thieves
But every night all the men would come around
And lay their money down
Narodila jsem se na voze potulné show
Moje máma tancovala za peníze které vyhodili
Tatínek dělal cokoliv uměl
Zvěstoval trochu evangelium, prodal pár lahví "Doctor good"

Cikáni, tuláci a zloději
To jsme slyšeli od lidí z města
říkali nám cikáni, tuláci a zloději
Ale každý večer všichni muži přišli
A utratili peníze

Nabrali jsme chlapce jižně od Mobile
svezli jsme ho a nakrmili teplým jídlem
Mě bylo šestnáct, jemu dvacet jedna
Jel s námi na Memphisu
a táta by ho zastřelil kdyby věděl, co udělal

Cikáni, tuláci a zloději
To jsme slyšeli od lidí z města
říkali nám cikáni, tuláci a zloději
Ale každý večer všichni muži přišli
A utratili peníze

Nikdy jsem se neučila ve škole, ale učil mě dobře
příjemnému jižnímu stylu
Tři měsíce nato jsem, holka, v průšvihu
A už jsem ho dobu neviděla
Ne, už jsem ho dobu neviděla

Narodila se na voze potulné show
Její máma tancovala za peníze které vyhodili
Děda dělal cokoliv uměl
Zvěstoval trochu evangelium, prodal pár lahví "Doctor good"

Cikáni, tuláci a zloději
To jsme slyšeli od lidí z města
říkali nám cikáni, tuláci a zloději
Ale každý večer všichni muži přišli
A utratili peníze

Cikáni, tuláci a zloději
To jsme slyšeli od lidí z města
říkali nám cikáni, tuláci a zloději
Ale každý večer všichni muži přišli
A utratili peníze
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy