Texty písní Chiodos Bone palace ballet Intensity In Ten Cities

Intensity In Ten Cities

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I'm not the one that you want, I'll only let you down.
And I'm pretty sure that you've caught on.
And you can say that 'Oh, I'm just feeling sorry for my...'

I think it's every time I walk into a room
a silence so sudden that I seem to hear it
(Smiles turn to frowns)
Contact saying that you are the rain on their parade.

And how long could you hang on to a word?
Tell me, how long could you hang on to a word?

I'm not the one that you want, I'll only let you down.
And I'm pretty sure that you've caught on.
And you can say that 'Oh, I'm just feeling sorry for myself'

Or maybe it's all eyes on him
in love with ego and intention
the eyes that are just begging me for more.
This is gone and I can see it
your head is full of words,
full of words that don't mean anything.

And how long could you hang on to a word?
Tell me, how long could you hang on to a word?

I'm not the one that you want, I'll always let you down.
And I'm pretty sure that you've caught on.
And you can say that 'Oh, I'm just feeling sorry for myself'

I'm not the one that you want, I'll always let you down.
And I'm pretty sure that you've caught on.
And you can say that 'Oh, I'm just feeling sorry for myself'
(If that's how you feel, then what's there to do?
I'll keep this feeling in my heart
but when you look in my eyes, you will know the truth.)
Já nejsem ten, který chcete, já jen tě zklamal. A jsem si docela jistý, že jste pochopil. A vy můžete říct, že 'Oh, já jsem jen pocit, promiň za mou ... 'Myslím, že je to pokaždé, když jsem chodit do místnosti ticho tak náhle, že jsem zřejmě slyšet (usmívá se obrátit na mračí) Spojit se říká, že jste kazit zábavu. A jak dlouho byste mohli pověsit na slovo? Řekni mi, dlouho jak by vám visí na slovo? Já nejsem ten, který chcete, já jen tě zklamal. A jsem si docela jistý, že jste pochopil. A vy můžete říct, že 'Oh , já jsem jen litoval sám sebe 'Anebo je to všechno oči na něho v lásce s ego a záměrem oči, které jsou jen žebrání mě víc. To je pryč a já vidím, že vaše hlava je plná slov, plná slova, která neznamenají nic. A jak dlouho byste mohli pověsit na slovo? Řekni mi, dlouho jak by vám visí na slovo? Já nejsem ten, který chcete, já vždycky tě zklamal. A jsem si docela jistý, že jste pochopil. A vy můžete říct, že 'Oh, já jsem jen lítost pro sebe'
Já nejsem ten, který chcete, já vždycky tě zklamal. A jsem si docela jistý, že jste pochopil. A vy můžete říct, že 'Oh, já jsem jen litoval sám sebe' (Pokud To, jak se cítíte, potom, co se dá dělat? Budu držet tento pocit v mém srdci, ale když se podíváte do mých očí, budete znát pravdu.)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy