Texty písní Chipmunks Version Adam Lambert Down The Rabbit Hole

Down The Rabbit Hole

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Break out all the mechanical
Step right up to the freaky and tangible
Hands uncuffed, take the leash off this animal
If it's getting hyphy, hit me with a night stick
Slip right into your stripper shoes
Roll the dice, I got snake eyes and déjà vu
Poppin' off and I'm bouncing with ballyhoo
Tune in (tune in)
Turn on (turn on)
Drop out

Going down the rabbit hole
Get away from all we know
Come on, follow
Come on and follow me
Going down the rabbit hole
Even hoes and gigolos
Come on, follow
Come on and follow me

Quick, slow, high or low
You're never gonna know for sure
'See him starin' off
Down the rabbit hole

Catnip and honey,
see it happen all over town
houses of candy,
build them up and then burn them down
it melts in your face and not Amour-all
It starts in the base and it ends in the crystal ball

Going down the rabbit hole
Get away from all we know
Come on, follow
Come on and follow me
Going down the rabbit hole
Even hoes and gigolos
Come on, follow
Come on and follow me

Disco rodeo
My kaleidoscope
Cleopatra knows
What's down the rabbit hole

Going down the rabbit hole
Get away from all we know
Come on, follow
Come on and follow me
Going down the rabbit hole
Even hoes and gigolos
Come on, follow
Come on and follow me

Quick, slow, high or low
You're never gonna know for sure
'See him starin' off
Down the rabbit hole
Zlomme všechnu tu mechaničnost
Dojdeme až k šílenství a nehmotnosti
Ruce bez manžet, sundej vodítko tomu zvířeti
Pokud je tohle hyphy (hudební styl) prašť mě pendrekem
Vlez přímo do svých striptérských bot
Hodím kostkou, mám hadí oči a deja vu
Popping off (jiný název pro pop) a já skáču s povykem
Nalaďte (Nalaďte)
Zapněte (Zapněte)
Vypadněte

Pojďme do králičí nory
Utečme od všeho, co známe
Pojď, následuj
Pojď a následuj mě
Pojďme do králičí nory
Dokonce i prostitutky a gigolové
Pojď, následuj
Pojď a následuj mě

Rychle, pomalu, nahoru nebo dolů
Nikdy si nebudeš jistý
Vidíš ho dívat se mimo
Do králičí nory

Catnip a med
Vidíš to po celém městě
Domy z cukru
Postavit je a pak je zničit
Tají ve tvé tváři, ne ve tvojí lásce
Začíná to dole a končí v křišťálové kouli

Pojďme do králičí nory
Utečme od všeho, co známe
Pojď, následuj
Pojď a následuj mě
Pojďme do králičí nory
Dokonce i prostitutky a gigolové
Pojď, následuj
Pojď a následuj mě

Disko rodeo
Můj kaleidoskop
Kleopatra ví
Co je králičí nora

Pojďme do králičí nory
Utečme od všeho, co známe
Pojď, následuj
Pojď a následuj mě
Pojďme do králičí nory
Dokonce i prostitutky a gigolové
Pojď, následuj
Pojď a následuj mě

Rychle, pomalu, nahoru nebo dolů
Nikdy si nebudeš jistý
Vidíš ho dívat se mimo
Do králičí nory
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy