Texty písní Chipmunks Version Demi Lovato Work Of Art

Work Of Art

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Everyday is like a blank canvas
you know you can paint it,
anyway you want it

You can draw a black cloud
You can make the sunshine
Color in the rainbow
Or use black and white

Open up your eyes and...
You´re imagination

Come on lets write a song
A little poetry
Lets take a photograph
Lets make some memories
You Can make it anything
That you want it to be
If you follow your heart
Life is a work of art

Oh,every nights like
Looking at a dark screen
You're never too young
Or too old to dream

You can make a fantasy
into a reality
Cause you're creating
Your own master piece

Close your eyes and dreamed
And dream and seeing is believing

Come on lets write a song
A little poetry
Lets take a photograph
Lets make some memories
You Can make it anything
That you want it to be
If you follow your heart
Life is a work of art

Come on lets write a song
A little poetry
Lets take a photograph
Lets make some memories
You Can make it anything
That you want it to be
If you follow your heart
Life is a work of art

Turn a simple thought
into philosophy
Turn a star into a galaxy
Make a little noise
Into a symphony
You're creating a master piece

Come on lets write a song
A little poetry
Lets take a photograph
Lets make some memories
You Can make it anything
That you want it to be
If you follow your heart
Life is a work of art

Come on lets write a song
A little poetry
Lets take a photograph
Lets make some memories
You Can make it anything
That you want it to be
If you follow your heart
Life is a work of art

Come on lets write a song
A little poetry
Lets take a photograph
Lets make some memories
You Can make it anything
That you want it to be
If you follow your heart
Life is a work of art
Každý den je jako prázdné plátno
víš že můžeš malovat to,
Co chceš

Můžeš nakreslit černý mrak
Můžeš udělat sluníčko
Barvy v duze
Nebo použít černou a bílou

Otevři své oči a ...
Jste ve své fantazii

Pojdmě napsat píseň
Trochu poezie
Pojdmě udělat fotky
Udělějme si vzpomínky
Můžeš udělat cokoliv
Co jenom chceš
Pokud budeš následovat své srdce
Život je umělecké dílo

Oh,Každou noc
Při pohledu na tmavou obrazovku
Nikdy nejsi příliš mladý
Nebo příliš starý na to snít

Můžeš mít fantazii
do reality
Protože jsi kreativní
Tvoje vlastní mistrovské dílo

Zavři oči a sni
A snít znamená věřit

Pojdmě napsat píseň
Trochu poezie
Pojdmě udělat fotky
Udělějme si vzpomínky
Můžeš udělat cokoliv
Co jenom chceš
Pokud budeš následovat své srdce
Život je umělecké dílo

Pojdmě napsat píseň
Trochu poezie
Pojdmě udělat fotky
Udělějme si vzpomínky
Můžeš udělat cokoliv
Co jenom chceš
Pokud budeš následovat své srdce
Život je umělecké dílo

Otoč jednoduchou myšlenku
do filozofie
Otoč hvězdy do galaxie
Udělej trochu hluku
Do symfonie
Tvoje kreativní mistrovské dílo

Pojdmě napsat píseň
Trochu poezie
Pojdmě udělat fotky
Udělějme si vzpomínky
Můžeš udělat cokoliv
Co jenom chceš
Pokud budeš následovat své srdce
Život je umělecké dílo

Pojdmě napsat píseň
Trochu poezie
Pojdmě udělat fotky
Udělějme si vzpomínky
Můžeš udělat cokoliv
Co jenom chceš
Pokud budeš následovat své srdce
Život je umělecké dílo

Pojdmě napsat píseň
Trochu poezie
Pojdmě udělat fotky
Udělějme si vzpomínky
Můžeš udělat cokoliv
Co jenom chceš
Pokud budeš následovat své srdce
Život je umělecké dílo
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy