Texty písní Chipmunks Version Jesse McCartney My Baby

My Baby

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

My
My
My

She steps to the groove
Her body in tune
She stops the whole room
She got to everybody
The red of her lips
So hard to resist
The curve to her hip
I gotta tell somebody

I'm helplessly falling into your eyes like whoaoa
I'm hopelessly in love for the first time like whoaoa
Gotta make ya my baby
Wanna make ya my baby
Gotta make ya my baby
Wanna make ya my baby
Gotta make ya my baby
Wanna make ya my baby
Gotta make ya my baby
My baby

She throws me a sigh
A wink in her smile
I stopped and I died
Could she be looking at me
With nothing to prove
Shes makin her move
And as she walked through
Leaned in to tell me somethin

I'm helplessly falling into your eyes like whoaoa
I'm hopelessly in love for the first time like whoaoa
Gotta make ya my baby
Wanna make ya my baby
Gotta make ya my baby
Wanna make ya my baby
Gotta make ya my baby
Wanna make ya my baby
Gotta make ya my baby
Wanna make ya my baby

She took my hand and led me cross the dance floor
Everybody watching like oh no
The kind of girl you could only ever pray for
All the cameras flashing like oh no no no no
And as we left together
She whispered something soft and sweet so right
She said I'd love to love you all through the night

I'm helplessly falling into your eyes like whoaoa
I'm hopelessly in love for the first time like whoaoa
Gotta make ya my baby
Wanna make ya my baby
Gotta make ya my baby
Wanna make ya my baby
Gotta make ya my baby
Wanna make ya my baby
Gotta make ya my baby
Wanna make ya my baby
My baby

Gotta make ya
My baby
Wanna make ya
My baby
Gotta make ya
My baby
Wanna make ya
My baby
Gotta make ya
My baby
Wanna make ya
My baby
Gotta make ya
My baby
My baby
Moje
Moje
Moje

Ona kroky k groove
Její tělo v souzvuku
Ona se zastaví na celý pokoj
Má pro každého
Červeně její rty
Takže těžko odolat
Křivka se jí hip
Musím říct někomu

Já jsem bezmocně spadající do očí jako whoaoa
Já jsem beznadějně zamilovaný poprvé jako whoaoa
Musím si tě moje lásko
Chceš, aby tě moje lásko
Musím si tě moje lásko
Chceš, aby tě moje lásko
Musím si tě moje lásko
Chceš, aby tě moje lásko
Musím si tě moje lásko
Moje lásko

Ona mi hodil povzdech
A v ní úsměv mrknutí
Zastavil jsem a jsem umřel
Mohl by jí být podíváme na mě
S ničím se ukázat
Shes Makin ji přesunout
A co ona chodila prostřednictvím
Nakloněný do sdělte mi něco

Já jsem bezmocně spadající do očí jako whoaoa
Já jsem beznadějně zamilovaný poprvé jako whoaoa
Musím si tě moje lásko
Chceš, aby tě moje lásko
Musím si tě moje lásko
Chceš, aby tě moje lásko
Musím si tě moje lásko
Chceš, aby tě moje lásko
Musím si tě moje lásko
Chceš, aby tě moje lásko

Vzala mou ruku a vedla mě přes taneční parket
Všichni sledují, jako oh no
Tento druh holka můžete vždy pouze modlit se za
Všechny fotoaparáty blikající jako oh ne ne ne ne
A jak jsme odešli spolu
Je měkká a šeptal něco sladkého tak právo
Řekla, že hrozně rád bych tě miluju všechny přes noc

Já jsem bezmocně spadající do očí jako whoaoa
Já jsem beznadějně zamilovaný poprvé jako whoaoa
Musím si tě moje lásko
Chceš, aby tě moje lásko
Musím si tě moje lásko
Chceš, aby tě moje lásko
Musím si tě moje lásko
Chceš, aby tě moje lásko
Musím si tě moje lásko
Chceš, aby tě moje lásko
Moje dítě

Musím si tě
Moje lásko
Chceš, aby tě
Moje lásko
Musím si tě
Moje lásko
Chceš, aby tě
Moje lásko
Musím si tě
Moje lásko
Chceš, aby tě
Moje lásko
Musím si tě
Moje lásko
Moje lásko
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy