Texty písní Chris Brown Exclusive + The Forever Edition Damage

Damage

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You know..
Sometimes you don't realize what you've done, until you've seen the damage...
And I looked at the damage...

Whoa.. yea.. yea.. Whoa.. yea ..
Look at the damage..

[Verse 1:]

3am when my phone ring, beggin' me to come by
I was right around the corner..
I know I coulda' said no but I ain't stop, told me come in "the doors unlocked for ya"..
My intuition I should have listened to it
My girl, yo she'd be pissed if she knew, about this visit...
She had a tank top on
I took her tank top off, but should've stopped
STOP!.. [sigh]
But she ain't lettin' me, kissed me soft and gently.. she tempt me.
Right then I stopped thinkin' consequences...
Guess I must have lost my mind for a minute.

[Chorus:]

There's no better love...
Girl I love you..
With her that was lust..
Should've have left and I know I messed up...
One phone calls done. this whole thing now...
Look at the damage.. damage..
Look at the damage..

Damage.. damage that I caused you.
And now I broke your heart, cuz' I did you wrong.
Look at the damage, look at the damage that I caused...

[Verse 2:]

The dumbest decision that I made that I ain't proud of
A few hours that made absolutely nothing cost me your love..
I gotta live with regret, deserve to get what you give, that you wont listen to nothing that I'm saying.
Rode past your house for hours, just to feel close to ya..
No cards, no gifts, no flowers, could get me back with chu'...
Your kiss, your touch, girl
You know I miss it.
But you got my heart inside a prisonless ??

[Chorus:]

[Verse 3:]

I was trippin', I was dippin', with these women, in these streets.
Lost my girl, lost out there.
Wish I could take it back.

I was trippin', I was dippin', with these women, in these streets.
Wish I could, take that back...

[Chorus]
Ty víš ..
Někdy nemusíte uvědomovat, co jste udělal, do které jste si prohlíželi škoda ...
A podíval jsem se na škodu ...

Whoa .. ano .. ano .. Whoa .. ano ..
Podívejte se na škodu ..

[Verse 1:]

3am, když můj telefon prsten, začíná 'mě, ať se
Byl jsem za rohem ..
Vím, že jsem coulda 'řekl ne, ale já se nezastaví, mi řekl, že přijde "dveře odemčené pro vás" ..
Moje intuice Měl jsem poslouchal na to
Moje holka, ty ona by být naštvaný když věděla, o této návštěvě ...
Měla na horní nádrž
Vzal jsem jí tank top off, ale měl by jste přestal
STOP! .. [povzdech]
Ale ona není lettin 'mně, políbil mě měkké a jemně .. pokoušeti ona mě.
Dobře jsem se zastavil přemýšlela 'následky ...
Hádej Musel jsem ztratil mé mysli za minutu.

[Chorus:]

Neexistuje lepší láska ...
Holka Miluju tě ..
S ní to bylo vilnost ..
By jsme opustily a já vím, že jsem zmatený až ...
Jeden telefonní hovory udělat. Celá ta věc teď ...
Podívejte se na škodu .. škoda ..
Podívejte se na škodu ..

Škoda .. škoda, že jsem vám způsobil.
A teď jsem zlomil srdce své, cuz 'jsem vás špatně.
Podívejte se na škodu podívat se na škodu, že jsem způsobil ...

[Verse 2:]

V nejhloupější rozhodnutí, které jsem udělal já, že není hrdý na
O několik hodin, že se absolutně nic mě tvá láska ..
Musím žít s politováním, si zaslouží dostat co si dát, že jste zvyklý poslouchat nic, co jsem říkal.
Rode minulosti vašeho domu hodin, prostě cítit poblíž ya ..
Žádné karty, žádné dárky, žádný květiny, mohla dostat mě zpátky Chu s' ...
Vaše polibek, tvůj dotek, holka
Víte, jsem minout.
Ale máš moje srdce uvnitř prisonless?

[Chorus:]

[Verse 3:]

Byl jsem trippin ', byl jsem dippin', s těmito ženami, v těchto ulicích.
Ztratil jsem holku, ztratil tam.
Kéž bych to mohl vzít zpátky.

Byl jsem trippin ', byl jsem dippin', s těmito ženami, v těchto ulicích.
Kéž bych mohl vzít zpět ...

[Chorus]
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy