Texty písní Christina Perri Lovestrong Bang Bang Bang

Bang Bang Bang

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

All my life you know
I haven't been very love struck
Cause there's so many fights
That I thought I had never won
So I decided that I should just give up
And to try and to right a wrong
And word on the street is what she did to you
What you did to me

Five, four, three, two, one
Bang, Bang, Bang boy
You're going down, down, down boy
To the ground where you left my heart to bleed
Bang, she shot you
Karma tastes so

Five, four, three, two, one
Bang, Bang, Bang boy
You're going down, down, down boy
To the ground where you left my heart to bleed
Bang, she shot you
Karma tastes so sweet

So unfortunately, for girls like me
There are more like you
Bending and breaking the rules
And we're making exceptions too
But how does it feel?
To swim in your own tears?
You lied and you lied
And I died and I died
And now you know why

Five, four, three, two, one
Bang ,Bang, Bang boy
You're going down, down, down boy
To the ground where you left my heart to bleed
Bang she shot you
Karma tastes so

Bang Bang Bang boy
You're going down, down, down boy
To the ground where you left my heart to bleed
Bang she shot you
Karma tastes so sweet

Bang, Bang, Bang boy
You're going down, down, down boy
To the ground where you left my heart to bleed
Bang she shot you
Karma tastes so

Bang Bang Bang boy
You're going down, down, down boy
To the ground where you left my heart to bleed
Bang she shot you
Karma tastes so sweet
Celý můj život, ty víš
Jsem nebyla moc zasažena láskou
Protože je tu tolik bojů
Že jsem myslela, že jsem nikdy nemohla vyhrát
Tak jsem se rozhodla, že bych se měla vzdát
A zkusit a napravit špatné
A slovo na ulici je to, co ti ona udělala
Co jsi ty udělal mně

Pět, čtyři, tři, dva, jedna
Bang, Bang, Bang chlapče
Klesáš dolů, dolů, dolů chlapče
K zemi, kde jsi nechal mé srdce krvácet
Bang, ona tě zastřelila
Karma chutná tak ...

Bang, Bang, Bang chlapče
Klesáš dolů, dolů, dolů chlapče
K zemi, kde jsi nechal mé srdce krvácet
Bang, ona tě zastřelila
Karma chutná tak sladce

Tak bohužel, pro dívky jako já
Existuje více než ty
Ohýbání a porušování pravidel
A my taky děláme vyjímky
Ale jaký je to pocit?
Plavat ve tvých vlastních slzách?
Ty jsi lhal a lhal
A já umřela a umřela
A teď víš proč

Pět, čtyři, tři, dva, jedna
Bang, Bang, Bang chlapče
Klesáš dolů, dolů, dolů chlapče
K zemi, kde jsi nechal mé srdce krvácet
Bang, ona tě zastřelila
Karma chutná tak ...

Bang, Bang, Bang chlapče
Klesáš dolů, dolů, dolů chlapče
K zemi, kde jsi nechal mé srdce krvácet
Bang, ona tě zastřelila
Karma chutná tak sladce

Bang, Bang, Bang chlapče
Klesáš dolů, dolů, dolů chlapče
K zemi, kde jsi nechal mé srdce krvácet
Bang, ona tě zastřelila
Karma chutná tak ...

Bang, Bang, Bang chlapče
Klesáš dolů, dolů, dolů chlapče
K zemi, kde jsi nechal mé srdce krvácet
Bang, ona tě zastřelila
Karma chutná tak sladce
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy