Texty písní Cripper Devil Reveals Life Is Deadly

Life Is Deadly

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Get low, get down
To the roots of trouble
Take this baby by the horns
To the bottom of the bottle

Like marching
These thoughts keep sickening my head
First face it and then break it?
I know better, who knows best?

It was, it is and will be
Life is deadly
My friend, we feel the same
My friend, what we see is true
Never walk alone

One can say your voice is sore
And everybody does in fact
This head tripping
Is throat-twisting

See what the perspectives have to offer
When you change your point of view
Move -- turn -- look!
You might surprise yourself

Regress:
What I supposed was wrong
I could not keep myself
All my hopes now look so silly

Regress:
It's me against myself again, so what?
Please, don't just leave a note
And the rest to me

Wake up, get up!
Before the moment's gone
You're lost for now
But not for long

Save the big words for the chorus
They say
I say shit because I like the sound of it
Get nízká, dostat dolů
Chcete-li kořeny problémů
Vemte si to dítě za rohy
Až na dno láhve

Stejně jako pochod
Tyto myšlenky udržet odporné v mé hlavě
První tvář a pak break it?
Já vím lépe, kdo ví nejlépe?

To bylo, je a bude
Život je smrtelná
Můj přítel, cítíme stejné
Můj přítel, to, co vidíme, je pravda,
Never Walk Alone

Dá se říci, váš hlas se bolest
A všichni ve skutečnosti
Tato hlava klopýtnutí
Je-kroucení krku

Podívejte se, jaké perspektivy nabídnout
Když změníte názor
Move - naopak - pohled!
Které by vás mohly překvapit sami sebe

Vrátit do původního stavu:
To, co jsem měl v pořádku
Nemohl jsem se udržet sebe
Všechny mé naděje nyní vypadat tak hloupě

Vrátit do původního stavu:
To jsem já proti sobě znovu, tak co?
Prosím, ne jen nechat vzkaz
A zbytek se mi

Probuď se, vstávej!
Před chvíli pryč
Ty jsi ztratil se
Ale ne na dlouho

Uložit velkých slov pro sbor
Říká se, že
Říkám do prdele, protože se mi líbí zvuk toho
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy