Texty písní Cripper Freak Inside Attention Deficit

Attention Deficit

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Collision and indifference
The air too cold to breathe
A secret full of prophecies
The truth within a dream

Restraint cocoons the arrogance
And fear has wrapped deceit
These hands gave birth to violence
A bitten pair that feeds

[Ref:]
Posing silence
Attention deficit
I am silence
Feeding the deficit

A common joint polarity
Beneath the crowd applauds
Corrosion of prosperity
Messiah sent abroad

Self-refined matriarchy
Keeps the pain alive
An outline for the enemy
A reason to survive

A curfew and a labyrinth
Life in the exile
Oral pong and peppermint
Faithful but senile

Cloven ruins of decadence
Construction to collapse
Overrated relevance
Another ones effects

Shadows hide the overdose
Believers justify
Talkative though comatose
A story and a lie

Hyperbolic masterplan
Countdown to excuse
Fingers-crossing gentleman
Nature of abuse
Kolize a lhostejnost
Příliš studený vzduch k dýchání
Plný tajemství proroctví
Pravda ve snu

Zdrženlivost kokony arogance
A strach je zabalené podvod
Tyto ruce zrod k násilí
Pokousán pár, který se živí

[Ref:]
Posing ticho
Deficit pozornosti
Jsem ticho
Krmení deficit

Společnými polarity
Pod dav vítá
Koroze prosperity
Messiah do zahraničí

Vlastní-rafinovaný matriarchát
Udržuje při životě bolest
Osnovy pro nepřítele
Důvodem k přežití

Zákaz vycházení a labyrint
Život v exilu
Ústní pong a máta
Věrný, ale senilní

Spárkatá zřícenina dekadence
Výstavby ke kolapsu
Nadhodnocený relevance
Dalším ty efekty

Stíny skrýt předávkování
Věřící ospravedlnit
Hovorný když kómatu
Příběh a lež

Hyperbolické Masterplan
Countdown to omluva
Prsty-křížení gentleman
Povaha zneužívání
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy