Texty písní Cripper Freak Inside Slowly Beaten Hate Machine

Slowly Beaten Hate Machine

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Slowly beaten hate machine
Hide and seek, not to be seen
Inside outbreaking infection
Punishment drilled to perfection

Absolutely unimpressed
Left behind but self possessed
Happy birthday antihero
Countdown backwards ten to zero

[Ref:]
Breed of hate
Devastated
Feed and wait
Activated

Epidemic state of mind
Lonely, to its thoughts confined
Echoing a dated laughter
Adding up equals disaster

Flashbacking these memories
Looking for a chance to ease
Leaving every promise empty
Yes is no, replaces maybe

Tripping on the aftermath
There's no God to fear His wrath
Revenge is a strong desire
Raging, sets the soul on fire

Far beyond catastrophe
Can't deny what has to be
High degree of desperation
Instinct of self-preservation
Pomalu zbit Hate Machine
Schovávanou, nesmí být vidět
Uvnitř outbreaking infekce
Trest vrtané k dokonalosti

Absolutně nevýrazný
Po sobě zanechal, ale já posedlý
Happy birthday antihrdina
Odpočítávání pozpátku deset k nule

[Ref:]
Plemeno nenávisti
Zdevastovaný
Krmiva a čekat
Aktivován

Epidemie stav mysli
Lonely, aby své myšlenky pouze
Ozvěna ze dne smích
Sečteme-li se rovná katastrofě

Flashbacking tyto vzpomínky
Hledáte možnost snadné
Opouštět každý slib prázdný
Ano, ne, možná nahradí

Tripping na následky
Není Boha bát Jeho hněv
Pomsta je silná touha
Zuřící, stanoví duše v plamenech

Daleko za hranice katastrofa
Nelze popřít, co má být
Vysoký stupeň zoufalství
Pud sebe-uchování
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy