Texty písní Cripper Freak Inside Trapped

Trapped

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Silence
Is to hear me scream
I'm not loud at all
Who's to tell me with no voice
Nonsense to my ears

Wasted
Is the ear that's deaf
Listen to what I say
Words will never free your mind
Remaining unheard

[Bridge:]
No -- way out
No -- regret
No - thing

[Ref:]
The shadows fall
The light is low
And the window's shut
The backdoor's locked
There's no way out
You are exposed
Trapped

Blinded
By my dazzling light
It's too dark to see
What you see's not what you get
Read between the lines

Shadows
Are a lack of light
No one's ever seen
There is more than meets the eye
Hiding in the dark

Senseless
Not a feeling's left
Fear the feel that hurts
I am here, don't you remember
Salt inside your wound

Worthless
Stays a creation
Kept inside a box
I won't hide what I create
'Cause it makes me free
Ticho
Je slyšet mě křičet
Nejsem vůbec nahlas
Kdo se mi říct, bez hlasu
Nesmysl, aby mé uši

Wasted
Ucho je to hluchý
Poslechněte si, co říkám
Slova nikdy Free your mind
Zbývající neslýchaný

[Bridge:]
No - cesta ven
Ne - lítost
No - věc

[Ref:]
Shadows Fall
Světlo je nízká
A okna zavřené
Backdoor je uzamčen
Neexistuje způsob, jak ven
Jste vystaveni
Trapped

Oslepený
Podle mých oslnivé světlo
Je to příliš tmavý vidět
Co vidíte, to není to, co dostanete
Číst mezi řádky

Stíny
Je nedostatek světla
Nikdo nikdy neviděl
Tam je více, než se na první pohled
Úkryt ve tmě

Bezvědomí
Ne pocit levice
Strach mají pocit, že bolí
Jsem tady, ne si vzpomenete
Soli uvnitř vašeho zranění

Bezcenný
Pobyty vytvoření
Uchovávány v krabici
Nebudu skrývat, co si vytvoříte
'Protože to je pro mě zdarma
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy