Texty písní D.R.U.G.S. D.R.U.G.S. Sex Life

Sex Life

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Desperation, before I hit the ground.
Reaching out for something
We’ve lost it all before
And we still want something more
We want it all.

Can’t make you shake the way that I do.
Can’t make you love
The way that you’re supposed to
And when you come crawling back
You’ll see we can’t change the past.
For the first time
I see you for who you really are.

If you had a sex life, a sex life
Would you even worry about mine
When your bed is empty?

If you had a sex life, a sex life
Would you even worry about mine
When your bed is empty?
You’re a waste of time

This love was made to hate what you are
You sold yourself and can’t come back, you’re too far
And when you turn you around.
You see yourself on the ground
And for the first time
No one cares just who you really are.

If you had a sex life, a sex life
Would you even worry about mine
When your bed is empty?

If you had a sex life, a sex life
Would you even worry about mine
When your bed is empty?
You’re a waste of time!

Desperation, before I hit the ground
Reaching out for something.
We’ve lost it all before
And we still want something more
We want it all.
We want it all.
We want it all.
We want it all.

If you had a sex life, a sex life
Would you even worry about mine
When your bed is empty?

If you had a sex life, a sex life
Would you even worry about mine
When your bed is empty?
You’re a waste of time!

Sex life!
Sex life!
Sex life!
Sex life!

Desperation, before I hit the ground
Reaching out for something.
Beznaděj, než jsem dopadl na zem.
Natáhl se pro něco
Předtím jsme to všechno ztratili
A pořád chceme něco víc
Chceme všechno.

Nemůžeš se kvůli němu třást tak jako kvůli mě.
Nemůže tě přimět milovat
Způsobem kterým bys měla
A když se budeš plazit zpět
Uvidíš že nemůžeme změnit minulost.
Poprvé
Vidím kdo opravdu jsi.

Pokud bys měla sexuální život, sexuální život
Bála by ses vůbec o můj
Když je tvoje postel prázdná?

Pokud bys měla sexuální život, sexuální život
Bála by ses vůbec o můj
Když je tvoje postel prázdná?
Jsi ztráta času

Tahle láska byla vytvořena aby nenáviděla to čím jsi
Prodala ses a nemůžeš se vrátit, jsi příliš daleko
A když se otočíš.
Vidíš se na zemi
A poprvé
Nikoho nezajímá kdo skutečně jsi.

Pokud bys měla sexuální život, sexuální život
Bála by ses vůbec o můj
Když je tvoje postel prázdná?

Pokud bys měla sexuální život, sexuální život
Bála by ses vůbec o můj
Když je tvoje postel prázdná?
Jsi ztráta času!

Beznaděj, než jsem dopadl na zem.
Natáhl se pro něco
Předtím jsme to všechno ztratili
A pořád chceme něco víc
Chceme všechno.
Chceme všechno.
Chceme všechno.
Chceme všechno.

Pokud bys měla sexuální život, sexuální život
Bála by ses vůbec o můj
Když je tvoje postel prázdná?

Pokud bys měla sexuální život, sexuální život
Bála by ses vůbec o můj
Když je tvoje postel prázdná?
Jsi ztráta času!

sexuální život!
sexuální život!
sexuální život!
sexuální život!

Beznaděj, než jsem dopadl na zem.
Natáhl se pro něco
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy