Texty písní D12 The Underground EP Art Of War

Art Of War

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Proof]
Tired of niggas rapping the same
Talking the same, ya, hah
Living in the same place
What style is Proof gonna do this time?
Ya really wanna know, huh?
What is he gonna do?
You got niggas who said,
"I'm out, I'm out the door this year"
Fuck, all them niggas
Fuck *Einstein
* Nigga said me and Bizarre hate each other
Fuck you
Fuck Low Key
Fuck that nigga
Talking 'bout he battled me and beat me
Fuck you
And when I see you on the streets
I'm in your grill
Ya know what I'm saying?
Listen
By the age of aquarius
My mind state was gugarious
Various opponents whose stature was hilarious
Like you
Throwing fairy dust
Then frowning hard on whack chorus
Proof was on the scene before Nat Morris
Cold as a black forest in these starving streets
A garbage heap that was brought
Stars could eat
The nerve of haters
Diss us perging gators
So I spit venom at you through your serve in vegas
The primitive fool again
None can match that
Blast at your rib cage
Making your spine hatch back
You lack fat tactics
And thoughts of Dexatrim
Whippin' my dick out on nuns
If they say sex is sin
Next to Slim
I'm Shady as a Tetris win
Dirty Dozen solo are respected men
Get known for craft
Irritate me like infected skin
The future ain't lookin' the same
Like a neglected twin
Some test the scary
That's unnecessary
To kill your crew, family, your friends
Your tech can carry
Knock your paws off sync
Left you flat like a soft drink
Got more styles than Diana Ross swing
Zone like Rick James when he smoke crack
You and Charli Baltimore
Got something in common
Y'all both whack
Proof the king P-I-N
If I ain't the best this year
The motherfucker be my twin
[Bizarre]
Who's the bitch ass nigga
That's mentioning my name?
No one to blame
I just cock back your name
None of y'all bitch ass niggas wanna test
Cuz five minutes or less
I'll be at your assets
You're just a bitch
And I wanna test you
And the niggas you was with
They already left you
So duck down cuz Bizarre Kid's comin' here
Shootin' at you and your peers
And cousins you ain't seen in years
Hope you believe in God
Cuz nigga you better pray
Pull your kids from the window
And duck from this AK
And already done called the Proof and Denaun
And even if I want to
I can't change my nigga's lines
Cuz you on the shit list
These bullets are relentless
And ain't no way in hell that you avoidin' this
Ain't no apologies
Yo I see your number on my caller ID
Bitch, stop callin' me
Fuck the truce
Nigga I pull the deuce deuce
And my niggas go wild
Like a bunch of rats that got loose
I'm comin' for you nigga
So hide behind your door
Cuz all my niggas believe in the Art Of War
Chorus (x4)
What you startin' for?
Is you on for war?
Trife assassins
Bringing you the art of war
[Kuniva]
Straight wylin'
Burying bodies right on top of each other
So when somebody ask
I just say you under the weather (Killer Eel)
No matter what the problem
Revolvers can solve 'em
Keep a nigga breathless
The tech whips regardless
Heartless
Walking you punks right to the edge of darkness
We're way beyond that
When I pull me out a cartridge
I bank shots
Wettin' up your white tank top
While my nigga Bugz is stickin' up
Your nearest gang spot
Just another scarred liar retired
We make niggas pass out like fliers
Flossin' my teeth with barbed wire
Leavin' a bloody mess
Then harass kids
And buy 'em a candy bar
So they can tell me where you live
[Kon Artist]
Highly dangerous
Spraining my wrist
Lickin' off this black tech
With my eyes flossed bitch
Look up the Art of War
In the ghetto dictionary
And see Bizarre holding your kids
Hostage for their Crunch Berries
My pump stay hot
Coat stomachs like Malox
Run away spots
Setting it off with the guns that Dre got
Ghetto séance
But ass backwards
Fuck bringing you back to life
Nigga we putting you in your caskets
Running off with the mop like you got somethin'
But in my mind I'm thinking
Blast soon as I spot somethin'
And when you fall
I know damn well I done shot somethin'
And I'm cleaning your brains
Off my windshield for frontin'
D-12 is
Your local weed sellers
Throwing pipe bombs in your church
To kill your elders
The men on bitches like tracks
You notice these
Banging clits and ovaries
Till they drop the sheets
Niggas'll die from these
Blows we inflict
You supposed to be in some shit
Cuz you the underdog bitch
Chorus (x2)
[Bugz]
Bugz'll murder you
In less than a word or two
Bring the art of war to your door
Call me Sonny Zoo
Nigga don't be mad cuz your broad is a trick
Always dialing 976-need-a-dick (bitch)
Niggas like you
I'm known to smack, stab, and spit on
Kick at, hit on, you hear me bitch? It's still on
Calling through my crib
Like your bout it with your shouts
Ain't you the same nigga
Who was crying on his couch
Apologize on site boy
If you like your life boy
(Yo Bugz, leave that nigga alone
You know he just a white boy)
Fuck that
I smack him off the wheels
And take his bleel
Or bought a royal mope
And destroy him with my steal
You pussy ass
How you figure it will linger
Take your bitch on Jenny Jones
Then beat your ass on Jerry Springer
Don't fuck with it
Or get your head split and mouth bruised
That's a promise
Fuck *Hal Shoes
* Chorus 'till fade
Důkaz]
Unaven niggas klepající se stejným
Talking stejný, jo, ach
Žijeme ve stejném místě
Jaký styl je důkazem této chvíli dělat?
Ya opravdu chcete vědět, co?
Co je to uděláte?
Máš niggas, kdo řekl,
"Já jsem ven, jsem z dveří v tomto roce"
Do prdele, všichni jim niggas
Seru Einstein *
* Nigga řekl mi a vzájemně nenávidí Bizarnosti
Jdi do hajzlu
Seru na nízké klíč
Seru na to nigga
Talking 'bout battled on mě a mě
Jdi do hajzlu
A když jsem tě vidět na ulicích
Já jsem ve svém grilu
Ya vědět, co jsem říkal?
Poslouchat
Ve věku Vodnáře
Moje mysl byla státní gugarious
Různé soupeři, jehož postava byla k popukání
Podobně jako vy
Throwing vílí prach
Pak mračící tvrdě udeřit na pěvecký sbor
Důkaz byl na scéně před Nat Morris
Studený jako Schwarzwaldu v těchto ulicích hlady
A hromadu odpadků, která byla uvedena
Hvězdičky mohl sníst
Nervu z nenávidící
Diss nám perging gators
Tak jsem se plivat jed na sebe prostřednictvím svého sloužit v Las Vegas
Je primitivniho blázna znovu
Zápas, že nikdo nemůže
Odstřel na vaše žebra klece
Tvorba páteře poklop zpět
Chybí vám tuk taktika
A myšlenky Dexatrim
Whippin 'péro na jeptišky
Pokud říkají, sex je hřích
Další Slim
Jsem Shady jako Tetris vyhrát
Dirty Tucet sólo muži jsou respektovány
Získat známo, řemesla
Dráždit mě jako infikované kůže
Budoucnost není Hledal 'stejné
Stejně jako zanedbané dvojitou
Některé zkoušky se strašidelné
To je zbytečné
Chcete-li zabít vaší posádky, rodina, vaši přátelé
Vaše tech mohou nést
Ťuk vaše tlapky se synchronizací
Vlevo jste byt jako nealkoholické nápoje
Mám více stylů než Diana Ross houpačka
Oblast jako Rick James, když se kouř crack
Ty a Charli Baltimore
Máš něco společného
Y'all jak udeřit
Důkaz o králi P-I-N
Mám-li není nejlepší letošní rok
Na ty svině být moje dvojče
[Bizarní]
Kdo je děvka zadek nigga
To je zmínit, mé jméno?
Nikdo se nedivím
Jen jsem kohout zpět své jméno
Žádné y'all bitch zadek niggas want to test
Cuz pět minut nebo méně
Budu se na váš majetek
Jste prostě hajzl
A chci, aby jste zkouška
A niggas jste byl s
Už jste vlevo
Takže kachna dolů cuz bizarnosti dětský sem 'zde
Shootin 'na sebe a své kolegy
A bratranci vás není vidět v letech
Doufám, že věříte v Boha
Cuz nigga jste lepší modlit
Vytáhněte vaše děti z okna
A kachna z tohoto AK
A již se nazývá důkaz a Denaun
A dokonce i když chci
Nemůžu změnit mé nigga na tratích
Cuz jste na hovno seznam
Tyto náboje jsou vytrvalé
A není žádný způsob, jak v pekle, že jste avoidin 'tento
Není žádné omluvy
Yo vidím vaše číslo na mou identifikaci volajícího
Děvka, stop callin 'mi
Seru na příměří
Nigga jsem vytáhnout dvojka dvojka
A my niggas jít volně žijících
Jako jedna ze shlukovat potkanů, že mám volné
Já jsem sem 'nigga pro vás
Takže schovávat za vaše dveře
Cuz všechny mé niggas věřit v Art Of War
Chorus (x4)
Co byste startin 'pro?
Je pro vás na válku?
Trife vrazi
Vám přinese The Art of War
[Kuniva]
Přímo wylin '
Zakopání subjekty na pravé horní části každé jiné
Takže když někdo zeptat
Jen jsem vám říct, podle počasí (Killer Úhoř)
Nezáleží na tom, o jaký problém
Revolvery může vyřešit 'em
Držte nigga udýchaný
V tech biče, bez ohledu
Krutý
Chůze vám pankáči právo na okraji tmy
Jsme způsobem, že nad rámec
Když jsem se vytáhnout mě ven náboj
I banky záběry
Wettin 'do Vaší bílém tanku nahoru
Zatímco my nigga BugZ je stickin 'nahoru
Své nejbližší gangu místě
Jen další zjizvený lhář důchodci
Děláme niggas omdlít jako letci
Flossin 'zuby s ostnatým drátem
Leavin 'krvavé nepořádek
Pak obtěžovat děti
A koupit 'em jedna Candy bar
Takže si můžete mi říct, kde žijete
[Kon Artist]
Vysoce nebezpečná
Spraining mého zápěstí
Lickin 'z této černé tech
S mýma očima flossed děvka
Podívejte se do Art of War
V ghettu slovník
Bizarnosti hospodářství a vidět svoje děti
Rukojmí pro své plody Crunch
Můj pobyt čerpadlo teplé
Kabát žaludky jako Malox
Utekla spoty
Nastavení si ho s pistolí, která má Dre
Ghetto zasedání
Ale zadek dozadu
Seru vám přinese zpět do života
Nigga uvedení jsme vám v schránky
Běží se s mop rád, že máš něco, '
Ale v mé mysli jsem přemýšlel
Odstřel jakmile jsem na místě Somethin '
A když se pokles
Vím, že zatraceně dobře jsem udělal zastřelil Somethin '
A já jsem váš mozek úklid
Z mého sklo pro frontin '
D-12 je
Váš místní prodejce plevelů
Throwing pipe bomb ve vašem kostele
Chcete-li zabít vaši starší
Muži na kurvy, jako stopy
Všiml sis těchto
Výprask clits a vaječníky
Do jejich poklesu listů
Niggas'll zemře z těchto
Jsme nijak nápory
Ty mají být v nějaké svinstvo
Cuz ty děvko smolař
Chorus (2x)
[AXXo]
Bugz'll vražda vás
Za méně než jedno slovo nebo dvě
Přineste The Art of War na vaše dveře
Zavolej mi, Sonny Zoo
Nigga nemají být naštvaný cuz Váš široká je trik
Vždy volba 976-potřebovat-a-Dick (bitch)
Niggas, jako jste vy
Já jsem je známo, že facka, bodná rána, a plivat na
Kick at narazit na, slyšíš mě děvka? Je to stále o
Telefonování přes můj tahák
Líbí se vám vaše kolo je se svými výkřiky
Není vám stejné nigga
Kdo to byl pláč na jeho gauči
Omluv se na místě chlapce
Pokud se vám líbí váš život chlapce
(Yo altmann, opustit, že sám nigga
Víte, on jen bělocha)
Seru na to
I plácnout ho z kola
A jeho bleel
Nebo koupil královský sklíčený
A zničit ho s mým krást
Ty prdelí kočička
Jak myslíš, že se bude zdržovat
Vezměte si svou krávo o Jenny Jones
Potom bil na Zadek Jerry Springer
Nepokoušejte se to kurva
Nebo si nechat rozdělit hlavu a ústa pohmožděný
To je slib
Seru Hal * Boty
* Chorus' do blednout
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy