Texty písní Dagoba Face The Colossus The World In Between

The World In Between

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Sun falls down on us
But all lights won't fade away
Colder than your last words
The air's just freezing my face

Needless to say
There's no dead-end through this
Pathway
Across the road with my shadow to
Come
Needless to say...
There's no angel to keep us alive, to keep
Us alive...
There's no demons to fire it up
All the beauty must die...

There's no reasons or lies
No drugs strong enough or time
No mistakes or kissing goodbye
Just you and me and...

The world in between
The oceans the sky and the seas
The world in between
So far away I could not see...

I've been high and I've been low
I've been everywhere I looked around
To reach the place where you could be
And find the kingdom I could not build

Somebody said
I'll find another escape
Another land, another queen, another
Chance to give
Somebody said...
There's no weapon you needed to kill
But you got the skill
There is an angel I lost but she cries
All the beauty must die...
Slunce na nás padá,
Ale nevyblednou všechna světla
Chladnější než tvá poslední slova
Vzduch mi právě chladí tvář

Zbytečné povídat
Slepá ulička se nevyskytuje na téhle
cestě
Překroč silnici s mým stínem, abys
přišla
Zbytečné povídat...
Nemáme řádného anděla, který by nás držel při životě, který by nás držel při životě...
Nejsou tu žádní démoni, aby vzplanuli hněvem
Všechna krása musí zemřít...

Nejsou žádné důvody nebo lži
Žádné dost silné drogy nebo čas
Žádné chyby nebo polibky na rozloučenou
Jen ty a já a...

Svět mezi tím
Oceány, obloha a moře
Svět mezi tím
Tak daleko nedohlédnu...

Byl jsem vysoko a byl jsem nízko
Byl jsem všude, rozhlédl jsem se,
Abych dosáhl místa, kde bys mohla být
A našel jsem království, které jsem nemohl vystavět

Někdo řekl
Najdu jiný východ
Jinou zemi, jinou královnu, jinou
šanci k rozdávání
Někdo řekl...
Nejsou žádné zbraně, potřeboval jsi zabíjet
Ale uměl jsi to
Ztratil jsem anděla, ale ona plakala
Všechna krása musí zemřít
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy