Texty písní Dead Man's Bones Dead Man's Bones Buried in Water

Buried in Water

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Down
Under the ground
There's a town there
I've been down there
In the middle of the lake
I hold your hand for goodness' sake

When the women and the kids are asleep
The walls there
And the skin of the sheep
So lock all the windows and doors
The Devil's coming for you and yours

Love was all that it could give
But it tides so other towns could live
They don't bury bodies from the drowned
But they drowned our little town

Like a lamb to his slaughter
Buried in water
Buried in water

Buried in water

When the leaves
go floating away
in the pale moonlight
bury anchors in our garden
and we can let our heartbeats go

Love was all that it could give
But it tides so other towns could live
They don't bury bodies from the drowned
But they drowned our little town

Love was all that it could give
But it tides so other towns could live
They don't bury bodies from the drowned
But they drowned our little town

We're like the lambs to its slaughter
Buried in water
Buried in water
Buried in water
Dole
Pod zemí
Je město
Byl jsem tam
Ve středu jezera
Držím tvou ruku proboha

Když ženy a děti usnou
Stěny
A kůže ovcí
Takže zamknout všechny dveře a okna
Ďábel přichází pro tebe a tvou

Láska je všechno, co by to mohlo dát
Ale to příliv a odliv, aby ostatní města mohla žít
Nemají pohřbívat těla utopením
Ale oni utopili naše městečko

Jako beránek na porážce
Pohřben ve vodě
Pohřben ve vodě

Pohřben ve vodě

Když listy
plují pryč
v bledém měsíčním světle
zahrabané kotvy u nás na zahradě
a můžeme nechat náš srdeční tep jít

Láska je všechno, co by to mohlo dát
Ale to příliv a odliv, aby ostatní města mohla žít
Nemají pohřbívat těla utopením
Ale oni utopili naše městečko

Láska je všechno, co by to mohlo dát
Ale to příliv a odliv, aby ostatní města mohla žít
Nemají pohřbívat těla utopením
Ale oni utopili naše městečko

Jsme jako na beránci před porážkou
Pohřben ve vodě
Pohřben ve vodě
Pohřben ve vodě
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy