Texty písní Death Cab For Cutie Codes And Keys You Are a Tourist

You Are a Tourist

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

This... Fire... Grows... High...)

When there's a burning in your heart
An endless fury in your heart
Build it bigger than the Sun
Let it grow
Let it grow
And there's a burning in your heart
Don't be alarmed

(This... Fire... Grows... High...)

When there's a doubt in your mind
'Cos you think it all the time
Framin' rights into wrongs
Move along
Move along
When there's a doubt in your mind

When there's a burning in your heart
And you think it'll burst apart
Oh, there's nothing to fear
Save the tears
Save the tears

When there's a burning in your heart

And if you feel just like a tourist in the city you were born
Then, it's time to go
And you find your destination with so many different places to call home
Cos' when you find yourself a villain,
In the story you have written
It's plain to see
That sometimes the best intentions
Are in need of redemptions
Would you agree
If so, please show me
(This... Fire... Grows... High...)

When there's a burning in your heart,
When there's a burning in your heart, (This... Fire... Grows... High...)
When there's a burning in your heart, (This... Fire... Grows... High...)
When there's a burning in your heart, (This... Fire... Grows... High...)
(This... Fire... Grows... High...)
When there's a burning in your heart.
Tenhle... Oheň... Roste... Výš...)

Když máš žár v srdci
A nekonečnou zuřivost
Nech ji narůst výš než je Slunce
Nech ji růst
Nech ji růst
Máš žár v srdci
Nelekej se

(Tenhle... Oheň... Roste... Výš...)

Když máš pochybnosti
Protože si to myslíš po celou dobu
Formuješ práva na křivdy
Plížíš se
Plížíš se
Když máš pochybnosti

Když máš žár v srdci
A myslíš, že brzy exploduješ
Oh, není se čeho bát
Neplýtvej slzami
Neplýtvej slzami

Když máš žár v srdci

A když se cítíš jako turista ve městě, kde ses narodil
Pak tedy, je čas jít
A najít cíl s tolika různými městy, které můžeš nazývat domovem
Protože když zjistíš, že jsi darebák,
V příběhu, který jsi napsal
Je to jasně vidět
Že někdy ty nejlepší úmysly
Potřebují odkupy
Souhlasil bys s tím
Pokud ano, prosím, ukaž se
(Tenhle... Oheň... Roste... Výš...)

Když máš žár v srdci,
Když máš žár v srdci, (Tenhle... Oheň... Roste ... Výš...)
Když máš žár v srdci, (Tenhle... Oheň... Roste ... Výš...)
Když máš žár v srdci, (Tenhle... Oheň... Roste ... Výš...)
(Tenhle... Oheň... Roste ... Výš...)
Když máš žár v srdci.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy