Texty písní Destiny's Child 8 Days of Christmas O' Holy Night

O' Holy Night

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Oh holy night!
The stars are brightly shining
It is the night of our dear Savior's birth!
Long lay the world in sin and error pining
Till he appear'd and the soul felt its worth.
A thrill of hope the weary soul rejoices
For yonder breaks a new and glorious morn!

Fall on your knees
Oh hear the angels voices
Oh night divine
Oh holy night when Christ was born
Oh fall on your knees
Oh hear the angels voices
Oh night divine
Oh holy night when Christ was born
(Holy night Holy night when Christ was born
Holy night Holy night when Christ was born)

Holy night, it was a holy night
Yes it was holy night
The savior of the world was born
on a holy night
Holy night holy night...
Oh, svatá noc!
Hvězdy jasně září
Je to noc zrození našeho drahého Spasitele!
Dlouho žil svět ve hříchu a chybných touhách
Dokud se neobjevil on a duše nepocítila jeho hodnotu
Vzrušení naděje, unavená duše se raduje
Pro onen zlom a nové a úžasné jitro!

Padám na kolena
Oh, slyším andělské hlasy
Oh, předvídaná božská noc
Oh, svatá noc, kdy se Kristus narodil
Oh, padám na kolena
Oh, slyším andělské hlasy
Oh, předvídaná božská noc
Oh, svatá noc, kdy se Kristus narodil
(Svatá noc, svatá noc, kdy se Kristus narodil
Svatá noc, svatá noc, kdy se Kristus narodil)

Svatá noc, byla to svatá noc
Ano, byla to svatá noc
Spasitel celého světa byl zrozen
O svaté noci
Svatá noc, svatá noc...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy