Texty písní Destiny's Child Destiny Fulfilled Through With Love

Through With Love

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I gave my heart to you
I gave up my friends like you said I should do
Put aside my smile for you
Threw out my dreams if you said you didn't approve
I gave my mind, compromise my life just to see I'd find
you were trying hold me back slowly you throwing me off my track
Disappointed again

[Refrén:]
I'm through with love, I'm through with it, through with love,
Through with it, I'm through with love, I'm through with it,
I'm through with love,
I'm finally giving it up,
I have given so much in the past for a love I never had
I’m I'm through with love, I'm through with it, through with love,
I'm finally giving it up

Oh, there you go, comparing me,
to every little model on the tv screen,
oh there you go, complaining to me, cause I wanna spend time with my family,
My esteem has gone down,
You never wanna take me out,
You make me feel dumb, And alone
I don't know where to go.
I'm through with it

[Refrén]

I shared all my secrets with you
Even when it hurt to have told the truth
Paralyze my growth for you
I gave you control that felt so helpless without you
Couldn’t be your friend
To anyone happy cause with you see
Misery loves company
You know this is love
If this is love I don't want it any more

[Refrén]

Why do I feel so empty?
I’m crying out for some stability
You destroy my many insecurities
I'm breaking down somebody pray for me
Need a love like no other not an ordinary love.
Restore my joy, wisdom, and courage lord I need your love

I found a new love; I found a new, found a new love
I finally found it in God
I've given so much in the past (past)
For a love I always had (had)
I found a new, I found a new love, I found a new love,
I found a new, found a new love
I finally found it in god
Dala jsem ti své srdce
Vzdala jsem se svých přátel, jak jsi mi řekl, že to mám udělat
Nechala jsem si stranou pro tebe svůj smích
Zahodila jsem své sny, když jsi řekl, že je neschvaluješ
Dala jsem ti svou mysl, ohrozila jsem svůj život, jen abych viděla, že jsem zjistila, že ses snažil držet mě zpátky, pomalu jsi mě vyhazoval z cesty
Znovu jsem zklamaná

Refrén
Prošla jsem láskou, prošla jsem láskou, prošla jsem láskou
Prošla jsem tím, prošla jsem láskou, prošla jsem tím
Prošla jsem láskou
Konečně jsem to vzdala
V minulosti jsem tolik obětovala pro lásku, kterou jsem nikdy neměla
Prošla jsem láskou, prošla jsem tím, prošla jsem láskou
Konečně jsem to vzdala

Oh, kamkoli jdeš, tak mě porovnáváš
S každou modelkou z televizní obrazovky
Oh, kamkoli jdeš, hodnotíš mě, protože chci trávit čas se svoji rodinou
Moje úcta už je dávno pryč
Nikdy jsi mě nechtěl vzít
Kvůli tobě se cítím hloupě a osamělá
Nevím, kam jít
Prošla jsem tím

Refrén

Sdílela jsem z tebou všechna svá tajemství
Dokonce i když bolelo říkat pravdu
Paralyzoval jsi můj vzrůst k tobě
Dala jsem ti kontrolu, která je tak zbytečná bez tebe
Nemůžu být tvoje kamarádka
S kýmkoli šťastným, protože s tebou vidím
Smuteční firmu lásky
Víš, že je to láska
Pokud je to láska, už to více nechci

Refrén

Proč se cítím tak prázdná?
Volám po troše stability
Zničil jsi všechnu mou nejistotu
Jsem zlomená, někdo se za mě modlí
Potřebuju lásku jako nikdo jiný, ne jen obyčejnou lásku
Navrať mě radost, moudrost a odvahu, Bože, potřebuji tvou lásku

Našla jsem novou lásku; našla jsem novou lásku, našla jsem novou lásku
Konečně jsem ji našla v Bohu
Tolik jsem tomu v minulosti obětovala (v minulosti)
Pro lásku, kterou jsem vždycky měla (měla)
Našla jsem novou, našla jsem novou lásku, našla jsem novou lásku
Našla jsem novou, našla jsem novou lásku
Konečně jsem ji našla v Bohu
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy