Texty písní Dj Tiesto Beautiful Things

Beautiful Things

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Got up early, found something´s missing
my only name.
No one else sees but I got stuck,
and soon forever came.
Stopped pushing on for just a second, then nothing´s changed.
Who am I this time, where´s my name?
I guess it crept away.

No one´s calling for me at the door.
And unpredictable won´t bother anymore.
And silently gets harder to ignore.
Look straight ahead, there´s nothing left to see.
What´s done is done, this life has got it´s hold on me.
Just let it go, what now can never be.

I forgot that I might see,
So many beautful things.
I forgot that I might need,
to find out what life could bring.

Take this happy ending away, it´s all the same.
God won´t waste this simplicity on possibility.
Get me up, wake me up, dreams are filling
this trace of blame.
Frozen still I thought I could stop,
now who´s gonna wait.

No one´s calling for me at the door.
and unpredictable won´t bother anymore.
and silently gets harder to ignore.
look straight ahead, there´s nothing left to see.
what´s done is done, this life has got it´s hold on me.
just let it go, what now can never be.

Now what do I do?
can I change my mind?
did I think things through?

It was once my life - it was my life at one time.
Vstala jsem brzy, našla jsem něco chybějícího,
jen mé jméno.
Nikdo jiný to nevidí, ale já jsem uvázla,
a brzy navždy jsem přišla.
Tlak ustal jen na chvilku, pak se nic nezměnilo.
Kdo teď jsem, kde je moje jméno?
Myslím, že se odplížilo.

Nikdo mě nevolá od dveří.
A nepředvídatelné už nebude obtěžovat.
A ticho je těžší ignorovat.
Podívej se rovně, není nic vidět.
Co je dáno je dáno tento život patří mě.
Jen ať jde, co teď nikdy nemůže být.

Zapomněla jsem, že bych mohla vidět,
Tolik překrásných věcí.
Zapomněla jsem, že bych mohla potřebovat,
aby zjistily, co život může dát.

Pryč s tímto šťastným koncem, je to všechno stejné.
Bůh nemrhá touto prostou možností.
Probuť mě, vzbuď mě, sny naplňují
stopu této viny.
Myslela jsem, že bych mohla zastavit to mrazivé ticho,
které nyní bude čekat.

Nikdo mě nevolá od dveří.
A nepředvídatelné už nebude obtěžovat.
A ticho je těžší ignorovat.
Podívej se rovně, není nic vidět.
Co je dáno je dáno tento život patří mě.
Jen ať jde, co teď nikdy nemůže být.

Teď, co mám dělat?
Mohu vyměnit mou mysl?
Myslela jsem na věci?

Jednou byl můj život - kdysi to byl můj život.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy