Texty písní Draconian Arcane rain fell Heaven Laid In Tears (Angels' Lament)

Heaven Laid In Tears (Angels' Lament)

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Behold the skies, they're full of lies... in disguise
Behold the skies, they're full of lies... in disguise

O, creator, so long we have fallen to our knees
So long we have murdered our honor, while protecting thine

Behold the skies, they're full of lies... in disguise
Behold the skies, they're full of lies... in disguise

And we, warriors moulded in the blood of his vanity
The silent, loyal shepard who tends my light is dead... in me

So let the night take thee in her arms,
And dry these tears into her embrace
It's the end of pretending and defending...
God's holy light

El-shaddai, we serve the, henceforth... no more

Show me heaven, show me guilt... embrace the pain
We must suffer to realize, we must despair again and again
No longer our knees we shall bend, no longer fold our frozen hands
We long for the darkness, our flames still burn for mother night...
Behold us now, as we cry, soon to die... to rise again

Behold the skies, they're full of lies... in disguise
Behold the skies, they're full of lies... hear our cries

I have seen us bathing in blood to defend his very glory
I have seen us kneel and praise for nothing...
I have seen him dying in our eyes
I have realized that god owes us his life
Na oblohách, co jsou plné lží… v zhnusení
Na oblohách, co jsou plné lží… v zhnusení

Ach, stvořiteli, tak dlouho jsme byli na kolenou
Tak dlouho zabíjeli jsme naši hrdost, mezitím co jsme tě chválili

Na oblohách, co jsou plné lží… v zhnusení
Na oblohách, co jsou plné lží… v zhnusení

A my, válečníci zformováni v krvi jeho nicotnosti
Tichý pastýř , co dohlíží, že mé světlo je mrtvé… uvnitř mě

Tak nech noc vzít tě do náručí
A usušit ty slzy v jejím objetí
Nakonec je to předstírání a zapírání…
Božského svatého světla

El-shaddai, sloužíme, nadále… již nikdy víc

Ukaž mi nebe, ukaž mi vinu… obejmi bolest
Musíme trpět, abychom si uvědomili, musíme se trápit znova a znova
Ne dlouho a naše kolena znova se prohnou, ne za dlouho sevřeme dlaně
Toužíme po temnotě, naše plameny stále hoří pro matku noci…
Nad námi, jak pláčeme, brzo zemřeme… abychom znova povstali

Na oblohách, co jsou plné lží… v zhnusení
Na oblohách, co jsou plné lží… v zhnusení

Viděl jsem nás koupat se v krvi, abychom obhájili jeho velkou slávu
Viděl jsem nás klečet a modlit se za nic…
Viděl jsem ho zemřít v našich očích
Uvědomil jsem si, že Bůh vlastní naše životy
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy