Texty písní Dream Theater Black Clouds & Silver Linings A Nightmare to Remember

A Nightmare to Remember

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

A nightmare to remember
I'd never be the same
What began as laughter
So soon would turn into pain

The sky was clear and pretty
The air was thick and still
Now I'm not one to soon forget
And I bet I never will

Victim for a moment
The perfect irony
A flawless new beginning
Eclipsed by tragedy

The uninvited stranger
Started dancing on his own
So we set the path to the growing pride
And we need our way back home

Life was so simple then
We were so innocent
Father and mother
Holding each other

Without warning, out of nowhere
Like a bullet from the night
Crashing glass, rubber and steel
Scorching fire, glowing lights

Screams of terror, pain and fear
Sound of sirens, smoke in my eyes
Silence stillness, blackened silence
No more screaming, no more cries

Stunned and bewildered
Cold and afraid
Torn off and broken
Frightened and dazed

Lying on the table
In this unfamiliar place
I'm greeted by a stranger
A man without a face

He said 'son, do you remember?'
'Do you even know your name?'
Then he shined a light into my eyes
He said 'take this for the pain'

Hopelessly drifting
Fading in beautiful agony
I am endlessly falling
Lost in this wonderful misery

In peaceful sedation I lay half awake
And all of the panic inside starts to fade
Hopelessly drifting, fading in beautiful agony

'Tell me, does this hurt you?'
Said the faceless man
'Can you move all of your fingers?'
'Can you try your best to stand?'

I asked about the others
'Is everyone OK?'
He told me not to worry
As he turned and looked away

Hopelessly drifting
Fading in beautiful agony
I am endlessly falling
Lost in this wonderful misery

In peaceful sedation I lay half awake
And all of the panic inside starts to fade
Hopelessly drifting, fading in beautiful agony

Day after day
And night after night
Replaying the events
'Did they ever see the red light?'

Over and over
Scene by scene
Like a recurring nightmare
Haunting my dreams

How can you prepare
For what would happen next
Your son should never have to see
His father in such a mess

It's a miracle he lived
It's a blessing no one died
By a crazy kind of fun
Everyone survived

Life was so simple then
We were so innocent
It will stay with us forever
A nightmare to remember
Noční můra k zapamatování
Nikdy nebudu stejný
Co začalo smíchem
Brzy změní se v bolest

Obloha byla jasná a pěkná
Vzduch hustý a nehybný
Nyní nejsem z těch, jež brzy zapomenou
A vsadím se, že já nikdy

Obětí na chvíli
Perfektní ironie
Bezchybný nový začátek
Zničen tragédií

Nepozvaný cizinec
Začal tančit
A my zvolili jsme cestu rostoucí pýchy
A potřebujeme svou cestu zpět domů

Život byl tak jednoduchý, pak
Byli jsme tak nevinní
Otec a matka
Držící se navzájem

Bez varování, z ničehonic
Jako kulka z noci
Tříštící se sklo, gumy a kov
Spalující oheň, oslepující světla

Křik hrůzy, bolest a strach
Zvuk sirén, dým v mých očích
Ticho mlčí, černočerné ticho
Žádný další křik, žádný další pláč

Šokovaný a popletený
Chladný a vyděšený
Roztrhaný a zlámaný
Vystrašený a zmatený

Ležící na stole
Na tom neznámém mísě
Jsem uvítán cizincem
Mužem bez tváře

Říká "Synu, pamatuješ?"
"Znáš vůbec své jméno?"
Pak zasvítí světlem do mých očí
A řekne "Vezmi si to na bolest"

Beznadějně unášející
Mizící v nádherné agónii
Nekonečně padám
Ztracen v tom nádherném utrpení

V uklidňujících sedativech ležím napůl probuzený
A všechna panikan uvnitř začíná mizet
Beznadějně unášející, mizící v nádherné agónii

"Pověz mi, bolí tě to?"
Povídá muž bez tváře
"Můžeš hýbat prsty?"
"Můžeš se zkusit postavit?"

Ptám se na ostatní
"Jsou všichni v pořádku?"
Povídá, abych se nebál
Když se odvrací a kouká jinam

Beznadějně unášející
Mizící v nádherné agónii
Nekonečně padám
Ztracen v tom nádherném utrpení

V uklidňujících sedativech ležím napůl probuzený
A všechna panikan uvnitř začíná mizet
Beznadějně unášející, mizící v nádherné agónii

Den po dni
A noc po noci
Opakuji si události
"Viděli to rudé světlo?"

Znovu a znovu
Scénu po scéně
Jako opakující se noční můra
Děsící mé sny

Jak se můžeš připravit
Na to, co přijde
Tvůj syn nikdy nespatří
Svého otce v takových potížích

Je to zázrak, že žije
Je to požehnání, že nikdo nezemřel
Je to bláznovství, ale
Všichni to přežili

Život byl tak jednoduchý, pak
Byli jsme tak nevinní
Zůstane to s námi navždy
Noční můra k zapamatování
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy