Texty písní Dream Theater Images and Words Surrounded

Surrounded

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Morning comes too early
and nighttime falls too late
And sometimes all I want to do
is wait
The shadow I've been hiding in
has fled from me today

I know it's easier to walk away
than look it in the eye
But I will raise a shelter to the sky
and here beneath this
star tonight I'll lie
She will slowly yield the light
As I awaken from the longest
night

Dreams are shaking
Set sirens waking up tired eyes
With the light the memories
all rush into his head

By a candle stands a mirror
Of his heart and soul she
dances
She was dancing thru the night
above his bed

And walking to the window
he throws the shutters out
against the wall
And from an ivory tower hears
her call
"Let light surround you"

It's been a long, long time
He's had a while to think it over
In the end he only sees the
change
Light to dark
Dark to light
Light to dark
Dark to light

Heaven must be more than this
When angels waken with a kiss
Sacred hearts won't take the
pain
But mine will never be the same

He stands before the window
His shadow slowly fading from
the wall
And from an ivory tower hears
her call
"Let the light surround you"

Once lost but I was found
When I heard the stained glass
shatter all around me
I sent the spirits tumbling
down the hill
But I will hold this one on high
above me still
I once could see but now at last
I'm blind

I know it's easier to walk away
than look it in the eye
But I had given all that
I could take
And now I've only habits left
to break
Tonight I'll still be lying here
Surrounded in all the light
Ráno přichází příliš brzy a noc příliš pozdě
Ale někdy všechno, co potřebuji, je jenom čekání
Stín, čo som skrýval za sebou dnes odletel.

Já vím, je jednodušší odejít pryč, než se zahledět do očí
Ale postavím si úkryt směrem k obloze
A tady pod těmi
Hvězdami půlnoci ulehnu
Bude se pomalu rozednívat
Když se začnu prebouzet z té nejdelší noci

Sny se rozechvívají
Sirény probírají unavené oči
Se světlem všechny vzpomínky chvátají do mé hlavy

Se svíčkou stojící před zrcadlem
Jeho srdce a jeho duše, tancuje
Protančila celou noc nad jeho postelí

Zatímco kráčí k oknu
Rozevírá okenice
Proti zdi
A ze slonovinové věže slyší její volání:
"Nech se obklopit světlem"

Je tomu tak dlouho, tak dlouho
Měl chvílí, aby si to promyslel
A na konci už vidí pouze změny
Světlo na tmu
Tmu na světlo
Světlo na tmu
Tmu na světlo

Obloha musí být mnohem více, než jen to
Když se andělé probouzejí s polibkem
Posvěcená srdce necítí bolest
Ale moje nebude nikdy stejné

Stojí před oknoe
Jeho stín pomalu klouže po zdi
A ze slonovinové věže slyší její volání:
"Nech se obklopit světlem"

Kdysi ztracený, ale znovu nalezen
Když jsem slyšel třeskot znečištěné sklenice všude kolem
Poslal jsem přízraky valící se dolů do údolí
Ale pokusím se jednoho udržet na vrcholu přede mnou
Ona šeptá slova a pročišťuje moji mysl
Kdysi jsem i viděl, ale teď na konci už jsem slepý

Já vím, je jednodušší odejít pryč, než se zahledět do očí
Ale odevzdal jsem všechno, než jsem si mohl vzít
A teď nechám svoje zvyky pominout
Půlnoc, budu tu stále ležet
Obklopený úplně světlem
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy