Texty písní Dream Theater Scenes from a Memory Finally Free

Finally Free

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Present]
[The Hypnotherapist:]
"You are once again surrounded by a brilliant white light.
Allow the light to lead you away from your past and into this lifetime.
As the light dissipates you will slowly fade back into consciousness
remembering all you have learned. When I tell you to open your eyes
you will return to the present, feeling peaceful and refreshed.
Open your eyes, Nicholas."

[Past]
[The Miracle:]
Friday evening
The blood still on my hands
To think that she would leave me now
For that ungrateful man

Sole survivor
No witness to the crime
I must act fast to cover up
I think that there's still time

He'd seem hopeless and lost with this note
They'll buy into the words that I wrote

"This feeling inside me
Finally found my love, I've finally broke free
No longer torn in two
I'd take my own life before losing you"

[Victoria:]
Feeling good this Friday afternoon
I ran into Julian
Said we'd get together soon

He's always had my heart
He needs to know
I'll break free of the Miracle
It's time for him to go

This feeling inside me
Finally found my love, I've finally broke free
No longer torn in two
He'd kill his brother if he only knew

Their love renewed
They'd rendezvous
In a pathway out of view
They thought no one knew
Then came a shot out of the night

[The Miracle:]
"Open your eyes, Victoria." [Towards the end of the shrieks ]
[and gun fire during the fight. ]

[The Sleeper:]
One last time
We'll lay down today
One last time
Until we fade away
One last time
We'll lay down today
One last time
We fade away

As their bodies lie still
And the ending draws near
Spirits rise through the air
All their fears disappear, it all becomes clear
A blinding light comes into view
An old soul exchanged for a new
A familiar voice comes shining through...

[Present]
[Nicholas:]
This feeling inside me
Finally found my life, I'm finally free
No longer torn in two
I learned about my life by living through you

This feeling inside me
Finally found my life, I'm finally free
No longer torn in two
Living my own life by learning from you

We'll meet again my friend someday soon...

"...news in London, France, Russia [Samples from TV news broadcasts.]
and Italy have deleted their lead
story, all anticipating the outcome
of the man considered to be a member of American nobility."
"And as you can imagine, as the skies have grown darker
here over Washington, the mood has grown darker as well
and people here are beginning to resign themselves
to the possibility that they are witnessing yet another
tragedy in a long string of misfortunes."
"Reaction from everywhere, from Washington and
certainly from around the world has cast..."

[The Hypnotherapist:]
"Open your eyes, Nicholas."

[Nicholas:]
"Aaah!"
Scéna devátá: Konečně volný
[Přítomnost]
[Hypnoterapeut:]
”Ještě jednou jste obklopen oslnivým bílým světlem.
Nechte se světlem odvést z minulosti do Vašeho současného života.
Jak světla bude ubývat, budete zvolna nabývat vědomí
a budete si pamatovat vše, co jste se dozvěděl. Až Vám řeknu, abyste otevřel oči
vrátíte se do přítomnosti a budete se cítit klidně a svěže.
Otevřete oči Nicholasi.”

[Minulost]
[Zázrak:]
Páteční večer
Mám stále krev na rukou svých
Pomyšlení, že by mne mohla opustit
Kvůli takovému nevděčnému muži

Jediný přeživší
Žádný svědek zločinu
Musím rychle konat abych zahladil stopy
Myslím, že je ještě čas

Bude vypadat jako zoufalý a ztracený v tom dopise
Uvěří slovům, která jsem tam napsal

”Ten pocit uvnitř mne
Konečně jsem našel svou lásku, konečně jsem volný
Už nejsem rozpolcený
Raději si život vezmu než ho žít bez Tebe”

[Victoria:]
Je mi tak dobře tento páteční večer
Doběhla jsem k Julianovi
Abych mu řekla, že brzy budeme spolu

Vždy měl mé srdce
Musí vědět
Že se odpoutám od Zázraku
Je čas ho opustit

Ten pocit uvnitř mne
Konečně jsem našla svou lásku, konečně jsem volná
Už nejsem rozpolcená
Mohl by svého bratra zabít kdyby se to dozvěděl

Jejich láska se obnovila
Dali si schůzku
Na postranní cestě
Mysleli, že o nich nikdo neví
Pak z noci vyšel výstřel

[Zázrak:]
"Otevři oči, Victorie."
[Towards the end of the shrieks]
[and gun fire during the fight.]

[Spáč:]
Naposledy
Dnes spolu budeme
Naposledy
Než odejdeme
Naposledy
Dnes spolu budeme
Naposledy
Než odejdeme

Jak jejich těla leží na zemi
A konec se pomalu blíží
Duše vzduchem stoupají vzhůru
Všechen jejich strach mizí, vše se vyjasňuje
Oslepující světlo se objevuje
Stará duše je nahrazena novou
Povědomý hlas promlouvá skrze záři…

[Přítomnost]
[Nicholas:]
Ten pocit uvnitř mne
Konečně jsem našel svůj život, konečně jsem volný
Už nejsem rozpolcený
Poučil jsem se o svém životě skrze tebe

Ten pocit uvnitř mne
Konečně jsem našel svůj život, konečně jsem volný
Už nejsem rozpolcený
Poučil jsem se o svém životě skrze tebe

Opět se setkáme má přítelkyně, brzy…

[Samply ze zpravodajství CNN:]
”...noviny v Londýně, Francii, Rusku
a Itálii odvolaly
hlavní článek o výsledku šetření muže,
pocházejícího z americké vyšší společnosti."
"Dovedete si představit, jak se zde nad Washingtonem
začala stahovat mračna, stejně jak se zhoršovala nálada,
podle toho, jak se lidé začali smiřovat
s možností, že jsou svědky další tragédie
v dlouhém řetězci pochybení.
Ohlasy odevšad, z Washingtonu
a pochopitelně i z celého světa se dohad…”

[Hypnoterapeut:]
”Otevřete oči Nicholasi.”

[Nicholas:]
”AAAH!”
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy