Texty písní Dream Theater Systematic Chaos The Dark Eternal Night

The Dark Eternal Night

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

No one dared to
Speak of the terrible danger
The hideous ancient warnings
Forged in the void of night

He is risen up
Out of the blackness
Chaos
The last of the prophets
Sinister
A sickening monstrous sight

Through the stifling heat
Underneath the pale green moon

I burned with a thirst
To seek things not yet seen

Climbing endless stairs
Leading to the choking room

Eager to explore
His most shocking mysteries

Drifting beyond all time
Out of a churning sky
Drawn to the beckoning light
Of the dark eternal night

Black forces
Rage in the vortex
Fighting
Waves of destrucion
Swallowing
The echo of the universe

I am the last
Born of the blood of the pharaohs
The ultimate god of a rotting creation
Sent to unleash his curse

Restless crouds draw near
Nameless hooded forms appear

Amidst fallen ruins
Grotesque creatures battle

Swallowed on a screen
Yellow evil faces leer

Vacant monuments
Corpses of dead worlds left behind

Drifting beyond all time
Out of a churning sky
Drawn to the beckoning light
Of the dark eternal night

Trapped in a hellish dream
Spinning past worlds unseen
And frightfully vanishing
Into the dark eternal night

Drifting beyond all time
Out of a churning sky
Drawn to the beckoning light
Of the dark eternal night

Trapped in a hellish dream
Spinning past worlds unseen
And frightfully vanishing
Into the dark eternal night
Nikdo se neodvažuje
Mluvit o hrozném nebezpečí
Ukrytých starověkých varování
Zapomenutých v prázdnotě noci

Je vyzvednut
Z temnoty
Chaos
Poslední z proroků
Nekalý
Chorobná monstrózní památka

Skrze dusivé horko
Pod bledě zeleným měsícem

Hořím žízní
Hledám věci nespatřené

Lozím po nekonečných schodech
Mířím k dusivému pokoji

Horlivý prozkoumat
Jeho nejšokující záhady

Unášející časem
Od vířící oblohy
Utopen v přizývajícím světle
Věčné temné noci

Černé síly
Zuřivost ve spirále
Bojující
Vlny destrukce
Požírající
Ozvěnu vesmíru

Jsem poslední
Zrozený z krve faraónů
Věčný Bůh hnijícího stvoření
Seslán, aby uťal své prokletí

Bezesné mraky přibližují se
Bezejměně zahalené formy objevují se

Mezi padlými troskami
Groteskní stvoření bojují

Pohlceny na obrazovkách
Žluté zlé tváře vlní se

Prázdné monumenty
Těla mrtvých, světy zapomenuty

Unášející časem
Od vířící oblohy
Utopen v přizývajícím světle
Věčné temné noci

Lapen v pekelném snu
Kroužící minulými světy nespatřenými
A vyděšeně mizící
V temné věčné noci

Unášející časem
Od vířící oblohy
Utopen v přizývajícím světle
Věčné temné noci

Lapen v pekelném snu
Kroužící minulými světy nespatřenými
A vyděšeně mizící
V temné věčné noci
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy