Texty písní Ed Sheeran + (Deluxe Version) Little Bird

Little Bird

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

If we take this bird in
With its broken leg
We could nurse it
She said
Come inside
For a little lie down with me
If you fall asleep
It wouldn’t be the worst thing
But when I wake up
Your make-up is on my shoulder
And tell me, if I lie down
Would you stay now
And let me hold you?

But if I kissed you
Will your mouth read this truth
Darling, how I miss you
Strawberries taste how lips do
And it’s not complete yet
Mustn’t get our feet wet
Cos that leads to regret
Diving in too soon
And I’ll owe it all to you
My little bird
My little bird

If we take a walk out
In the morning dew
We could lay down
So I’m next to you
Come inside
For a little home-made tea
If you fall asleep
Then at least you’re next to me
And if I wake up
You see, it’s late, love
Go back to sleep
I’m covered by nature
And I’m safe now
Underneath this oak tree
With you beside me

But if I kissed you
Will your mouth read this truth?
Darling, how I miss you
Strawberries taste how lips do
And it’s not complete yet
Mustn’t get our feet wet
Cos that leads to regret
Diving in too soon
And I’ll owe it all to you
My little bird
My little bird

And of all these things
I’m sure of
I’m not quite certain
Of your love
And you made me scream
But then I made you cry
When I left that little bird
With its broken leg to die

But if I kissed you
Will your mouth read this truth
Darling, how I miss you
Strawberries taste like lips do
And it’s not complete yet
Mustn’t get our feet wet
Cos that leads to regret
Diving in too soon
And I’ll owe it all to you
My little bird
My little bird
You’re my little bird
Jestli vezmeme tohohle ptáčka dovnitř
S jeho zlomenou nohou
Můžeme ji ošetřit
Řekla
Pojď dovnitř
Trochu si se mnou poležet
Pokud usneš
Nebude to to nejhorší
Ale když se probudím
Tvůj make-up je na mém rameni
A řekni mi, když si lehnu
Zůstala bys
A nechala mě držet tě?

Ale kdybych tě políbil
Přečtou tvá ústa tu pravdu?
Miláčku, jak mi chybíš
Jahody chutnají stejně jako rty
A to ještě není celé
Nesmíme si namočit nohy
Páč to vede k zármutku
Potápění se příliš brzy
A za to vše ti budu vděčný
Můj ptáčku
Můj ptáčku

Když se půjdeme projít
Ranní rosou
Mohli bychom si lehnout
Tak jsem vedle tebe
Pojď dovnitř
Na trochu domácího čaje
Pokud usneš
Potom alespoň jsi vedle mě
A když se probudím
Vidíš, je pozdě, lásko
Pojď zase spát
Jsem ukrytý přírodou
A jsem teď v bezpečí
Pod tímhle dubem
S tebou vedle mě

Ale kdybych tě políbil
Přečtou tvá ústa tu pravdu?
Miláčku, jak mi chybíš
Jahody chutnají stejně jako rty
A to ještě není celé
Nesmíme si namočit nohy
Páč to vede k zármutku
Potápění se příliš brzy
A za to vše ti budu vděčný
Můj ptáčku
Můj ptáčku

A pro to vše
Jsem si jist, že
Si nejsem příliš jistý
Tvojí láskou
A ty mě nutíš křičet
Ale pak tě rozpláču
Když jsem nechal toho ptáčka
S jeho zlomenou nohou zemřít

Ale kdybych tě políbil
Přečtou tvá ústa tu pravdu?
Miláčku, jak mi chybíš
Jahody chutnají stejně jako rty
A to ještě není celé
Nesmíme si namočit nohy
Páč to vede k zármutku
Potápění se příliš brzy
A za to vše ti budu vděčný
Můj ptáčku
Můj ptáčku
Ty jsi můj ptáček
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy