Texty písní Ed Sheeran + (Deluxe Version) Small Bump

Small Bump

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You’re just a small bump unborn in four months you’re brought to life
You might be left with my hair but you’ll have your mother’s eyes
I’ll hold your body in my hands, be as gentle as I can
But for now you’re a scan of my unmade plans
A small bump in four months you're brought to life

And I’ll whisper quietly and give you nothing but truth
If you’re not inside me, I’ll put my future in you

You are my one and only
And you can wrap your fingers round my thumb
And hold me tight
You are my one and only
You can wrap your fingers round my thumb
And hold me tight
And you’ll be alright

You’re just a small bump, I know you’ll grow into your skin
With a smile like hers and a dimple beneath your chin
Fingernails the size of a half grain of rice
And eyelids closed to be soon open wide
A small bump, in four months you’ll open your eyes

And I’ll hold you tightly and tell you nothing but truth
If you’re not inside me, I’ll put my future in you

You are my one and only
And you can wrap your fingers round my thumb
And hold me tight
And you’ll be alright

Then you can lie with me, with your tiny feet
When you’re half asleep I’ll leave you be
Right in front of me, for a couple weeks
So I can keep you safe

‘Cos you are my one and only
You can wrap your fingers round my thumb
And hold me tight
You are my one and only
You can wrap your fingers round my thumb
And hold me tight
And you’ll be alright

‘Cos you were just a small bump unborn for four months, then torn from life
Maybe you were needed up there but we’re still unaware as why.
Si iba malá hrčka, ktorá bola privedená k životu v štvrtom mesiaci
Mohla by si mať moje vlasy ale budeš mať oči po mame
Budem držať tvoje telíčko v mojich rukách, budem taký jemný ako najviac dokážem
Ale teraz si len snímkou mojich nenaplnených plánov
V štvrtom mesiaci si bola privedená k životu

A budem šepkať potichúčky a dám ti iba pravdu
Ak nie si vo mne, dám svoju budúcnosť do teba

Si moja jedna a jediná
A môžeš ovinúť svoje prsty okolo môjho palca
A držať ma pevne
Si moja jedna a jediná
A môžeš ovinúť svoje prsty okolo môjho palca
A držať ma pevne
A budeš v poriadku

Si iba malá hrčka, viem, že dorastieš do svojej kože
S úsmevom ako ten jej a s jamkou na brade
Nechtíky veľkosti polovice ryžového zrnka
A očné viečka zavreté aby boli čoskoro roztvorené dokorán
Malá hrčka, v štvrtom mesiaci otvoríš svoje oči

Budem ťa držať pevne a poviem ti len pravdu
Ak nie si vo mne, dám svoju budúcnosť do teba

Si moja jedna a jediná
A môžeš ovinúť svoje prsty okolo môjho palca
A držať ma pevne
Si moja jedna a jediná
A môžeš ovinúť svoje prsty okolo môjho palca
A držať ma pevne
A budeš v poriadku

Potom môžeš ležať vedľa mňa, so svojimi malými nôžkami
Keď budeš takmer spať, nechám ťa tak
Priamo oproti mne, na pár týždňov
Tak ťa môžem držať v bezpečí

Pretože ty si moja jedna a jediná
A môžeš ovinúť svoje prsty okolo môjho palca
A držať ma pevne
Si moja jedna a jediná
A môžeš ovinúť svoje prsty okolo môjho palca
A držať ma pevne
A budeš v poriadku

Pretože si bola iba malá hrčka narodená v štvrtom mesiaci, potom vytrhnutá zo života
Možno ťa tam hore potrebovali, ale my stále nevieme prečo.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy