Texty písní Ed Sheeran + (Deluxe Version) U.N.I

U.N.I

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I found your hairband on my bedroom floor,
The only evidence that you've been here before
And I don't get waves of missing you anymore,
They're more like tsunami tides in my eyes
Never getting dry, so I get high, smoke in the day then I sleep with the light on
Weeks pass in the blink of an eye,
And I'm still drunk by the end of the night
I don't drink like everybody else,
End up forgetting things about myself,
I'm stubborn I'm forward heads just blocked
My heads still with you but my hearts just not

So am I close to you anymore, now it's over
And there's no chance that we'll work it out
That's why you and I ended over U N I
And I said that's fine, but your the only one that knows I lied
You and I ended over U N I
And I said that's fine, but your the only one that knows I lied

Everybody said that we'll be together forever but I know that,
I never wanna settle down, come around, break up the love like lego now,
Never wanna turn into another like you,
Sleep with my thoughts dance with my views,
Everythings great but everythings short,
But you live in your halls and I live in a tour bus,
Now I'm in position to be another staker and every thing I say seems to always sound akward,
Like our last kiss it was perfect, but we were nervous,
On the surface,
And I'm always saying everyday that it was worth it,
Pain is only relevent if it still hurts,
I forget like an elephant, or we can use a sedative and go back to the day we fell inlove on first kiss

So am I close to you anymore, now it's over
And there's no chance that we'll work it out
That's why you and I ended over U N I
And I said that's fine, but your the only one that knows I lied
You and I ended over U N I
And I said that's fine, but your the only one that knows I lied

Because, if I was gunna go somewhere, I'd be there by now,
And maybe I can let myself down, ohh
And thinking I am unaware, I keep my feet on the ground, keep looking around, to make sure I'm not, he only one to feel low,
Because if you want, I'll take you in my arms and keep you sheltered, from all that I've done wrong
And I know you'll say, that I'm the only one
But I know that god made another one of me to love you better than I ever will
Našel jsem tvou čelenku na podlaze mé ložnice,
Jediný důkaz, že jsi tu předtím byla
Už tě nebudu ve vlnách postrádat,
V mých očích vypadají spíše jako tsunami přílivy
Nikdy nevyschnou, tak se nadroguju, kouřím přes den a pak spím se zapáleným světlem
Týdny procházejí jako mrknutím oka,
A já jsem stále opilý na konci noci
Nepiju jako někdo jiný,
Kdo si pak o sobě nic nepamatuje
Jsem rozhodný, jsem připraven jít vpřed, hlava je prostě zablokována
Moje hlava je stále s tebou ale mé srdce ne

Tak skončil jsem už s tebou, je konec?
A není žádná možnost jak to překonat
To je proč jsme ty a já skončili, ty a já
A já jsem řekl: je to v pohodě, ale ty jsi jediná která ví, že jsem lhal
Ty a já jsme skončili, ty a já
A já jsem řekl: je to v pohodě, ale ty jsi jediná která ví, že jsem lhal

Všichni říkali že spolu budeme navždy ale já vím že,
Se nikdy nechci usadit, projít kolem, rozbít lásku jako lego, nyní,
Nikdy se nechci předat nikomu jinému než tobě,
Spát s mými představami tančit s mými nadějemi,
Všechno je super ale všechno je krátké,
Ale ty žiješ ve svých halách a já žiji v autobuse,
Teď jsem v pozici být dalším trnem a každá věc co řeknu vždy vyzní nevhodně,
Jako náš poslední polibek: byl úžasný, ale byli jsme nervózní,
Na povrch,
A já každý den stále říkám, že to stálo za to,
Bolest je relevantní pokud to stále bolí,
Zapomenu jako slon, nebo si můžeme dát sedativa a vrátit se do dne když jsme se poprvé cítili zamilovaní a poprvé se políbili

Tak skončil jsem už s tebou, je konec?
A není žádná možnost jak to překonat
To je proč jsme ty a já skončili, ty a já
A já jsem řekl: je to v pohodě, ale ty jsi jediná která ví, že jsem lhal
Ty a já jsme skončili, ty a já
A já jsem řekl: je to v pohodě, ale ty jsi jediná která ví, že jsem lhal

Protože, pokud bych chtěl někam jít, byl bych tam dosud
A možná bych mohl zklamat sám sebe, ohh
A myslet si, že jsem nevědomý, držet se nohama na zemi, dívat se kolem, abych si byl jistý, že nejsem, on jediný má depresi,
Protože pokud chceš, vezmu tě do svých rukou a budu tě držet izolovanou, od všeho co jsem udělal špatně
A vím že řekneš, že jsem jediný
Ale já vím, že Bůh udělal dalšího ze mě, aby tě miloval lépe než bych kdy mohl já
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy