Texty písní Ed Sheeran + (Deluxe Version) You Need Me, I Don't Need You

You Need Me, I Don't Need You

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Now I'm in town, break it down, thinking of making a new sound
Playing a different show every night in front of a new crowd
That's you now, hello, ciao, seems that life is great now
See me lose focus as I sing to you loud
I can't, no, I won't hush, I say the words that make you blush
I'm gonna sing this now
See, I'm true, my songs are where my heart is
I'm like glue, I stick to other artists
I'm not you, now that would be disastrous
Let me sing and do my thing and move to greener pastures
See, I'm real, I do it all, it's all me
I'm not fake, don't ever call me lazy
I won't stay put, give me the chance to be free
Suffolk sadly seems to sort of suffocate me

‘Cos you need me, man, I don't need you
You need me, man, I don't need you
You need me, man, I don't need you at all
You need me, man, I don't need you
You need me, man, I don't need you
You need me, man, I don't need you
You need me, man, I don't need you at all
You need me.

I sing, I write my own tune and I write my own verse, hell
Don’t need another wordsmith to make the tune sell
Call yourself a singer-writer, you're just bluffing
Name's on the credits and you didn't write nothing
I sing fast, I know that all my shit's cool
I will blast and I didn't go to BRIT School
I came fast with the way I act, right
I can't last, if I'm smoking on a crack pipe
And I won't be a product of my genre
My mind will always be stronger than my songs are
Never believe the bullshit that fake guys feed to ya
Always read the stories that you hear in Wikipedia
And musically I'm demonstrating
When I perform live feels like I am meditating
Times at The Enterprise when some fella filmed me
Young singer-writer like a Gabriella Cilmi

‘Cos you need me, man, I don't need you
You need me, man, I don't need you
You need me, man, I don't need you at all
You need me, man, I don't need you
You need me, man, I don't need you
You need me, man, I don't need you
You need me, man, I don't need you at all
You need me.

‘Cos with the lyrics I’ll be aiming it right, I won’t stop till my name is in lights
At stadium heights with Damien Rice, on red carpets, now I’m on Arabian nights
Because I’m young I know my brother’s gonna give me advice
Long nighter, short height and I’m going hyper
Never be anything but a singer-songwriter
Yeah, the game’s over but now I’m on a new level
Watch how I step on the track without a loop pedal
People think that I’m bound to blow up, I’ve done around about a thousand shows
But I haven’t got a house plus I live on the couch
So you believe the lyrics when I’m singing them out
From day one, I’ve been prepared, with VO5 wax for my ginger hair
So now I’m back to the sofa giving a dose of what the future holds
‘Cos it’s another day, plus I keep my last name forever, keep this genre pretty basic
Gonna be breaking into other people’s tunes when I chase it
And replace it with the elephant in the room with a facelift
Into another rapper’s shoes using new laces
Selling CD's from my rucksack aiming for the papers
Selling CD’s from my rucksack aiming for majors
Nationwide tour with Just Jack, still had to get the bus back
Clean-cut kid without a razor for the moustache
I hit back when the pen hurts me, I’m still a choir boy in a Fenchurch tee
I’m still the same as a year ago but more people hear me though
According to the MySpace and YouTube videos
I’m always doing shows if I’m not I’m in the studio
Truly broke, never growing up call me Rufio
Melody music maker, reading all the papers
They say I’m up-and-coming like I’m fucking in an elevator

‘Cos you need me, man, I don't need you
You need me, man, I don't need you
You need me, man, I don't need you at all
You need me, man, I don't need you
You need me, man, I don't need you
You need me, man, I don't need you
You need me, man, I don't need you at all
You need me, man, I don’t need you.
Teď jsem ve městě, vyrážím, přemýšlím o zbrusu novým zvuku
Hraju různé show, každý večer před novým davem
Teď jsi to ty, hello, čau, zdá se, že život je teď skvělý
Vidím tě ztrácet pozornost jak ti zpívám nahlas
Nemůžu, ne, nebudu mlčet, řeknu slova, po kterých sa budeš červenat
Jdu teď tohle zpívat
Vidíš, jsem opravdový, moje písničky jsou od srdce
Jsem jako lepidlo, držím na ostatních umělcích
Nejsem ty, teď by to mohlo být katastrofální
Nech mě zpívat a dělat svoje věci a přejít na zelenější pastviny
Vidíš,jsem skutečný,dělám tohle všechno,to všechno jsem já
Nejsem faklošný, nikdy mě nenazývej líným
Nebudu zůstávat na místě, dej mi šanci být volný
Bohužel to vypadá, že mě Suffolk dusí

Protože ty potřebuješ mě,člověče,já nepotřebuju tebe
Potřebuješ mě, člověče, já nepotřebuju tebe
Potřebuješ mě,člověče, já vůbec nepotřebuju tebe
Potřebuješ mě, člověče, já nepotřebuju tebe
Potřebuješ mě, člověče, já nepotřebuju tebe
Potřebuješ mě, člověče, já nepotřebuju tebe
Potřebuješ mě, člověče,já vůbec nepotřebuju tebe
Potřebuješ mě.

Zpívám, píšu své vlastní melodie a píšu své vlastní verše, do pekla
Nepotřebuji další wordsmith, aby se moje melodie prodávali
Nazývej se zpěvákem-spisovatelem, jen blafuješ
Tvé jméno je na zápisu, ale ty si nenapsal nic
Zpívám rychle, já vím, že všechny moje sračky jsou cool
Budu bombou a to jsem nechodil na Britskou školu
Přišel jsem rychle s tím, jak se chovám, dobře?
Nemohu stačit, jestli kouřím crack
A nebudu produktem svého žánru
Moje myšlenky budou vždy silnější než moje písničky
Nikdy nevěř kecům, kterými tě falešní lidé krmí
Vždy si přečti na Wikipedii příběhy, které slyšíš
A hudebně demonstruji
Když hraju naživo, cítím se jako když medituji
Časy v Enterprise, když mě nějaký chlap natáčel
"Mladý zpěvák-spisovatel, jako Gabriella Cilmi"

Protože ty potřebuješ mě,člověče,já nepotřebuju tebe
Potřebuješ mě, člověče, já nepotřebuju tebe
Potřebuješ mě, člověče,já vůbec nepotřebuju tebe
Potřebuješ mě, člověče, já nepotřebuju tebe
Potřebuješ mě, člověče, já nepotřebuju tebe
Potřebuješ mě, člověče, já nepotřebuju tebe
Potřebuješ mě, člověče,já vůbec nepotřebuju tebe
Potřebuješ mě.

Protože se to budu snažit udělat s textem správně, nezastavím se, dokud mé jméno nebude ve světlech
Na stadionu ve výšce s Damien Ricem, na červených kobercech, teď jsem na Arabian Nights
Protože jsem mladý, vím, že mi všichni chtějí dát radu
Dlouho do noci, nízká výška a já jsem velký!
Nikdy nebudu nic jiného než písničkář
Yeah, hra je u konce, ale teď jsem na nové úrovni
Koukej, jak stepuju na dráze bez pedálu
Lidé si myslí, že směřuji k zhroucení udělal jsem asi tisíc show
Ale nemám dům plus bydlím na gauči
Takže věř textu, když ho zpívám
Od prvního dne jsem byl připraven, s vo5 voskem pro moje zrzavé vlasy
Takže teď jsem zpátky na pohovce, užívám si co přináší budoucnost
Protože je další den, plus si nechám navždy své příjmení, udržím tenhle styl pěkne základním
Vtrhnu do rádia jiných lidí, když je budu pronásledovat
A nahradím to slonem v místnosti s faceliftem
Do bot dalších rapperů s využitím nových tkaniček
Prodávám CD z mého batohu, usiluji o zmluvu
Prodávám CD z mého batohu, usiluji o velké společnosti
Celostátní turné s Just Jack, vždy musím autobus vrátit
Čistý řez kluka, bez holicího strojku na knírek
Praštím ho zpět, když mě zraní perem, jsem stále sborový chlapec ve Fenchurch tee
Jsem pořád stejný jako před rokem, ale více lidí o mě slyšelo
Podle MySpace a YouTube videí
Pořád dělám show, pokud ne, jsem ve studiu
Skutečně zlomený, nikdy nevyrostu říkej mi Ruffio
Tvůrce melodické hudby, čtu všechny ty papíry
Říkají, že jsem nahoře a stoupám, jako bych šukal ve výtahu

Protože ty potřebuješ mě, člověče já nepotřebuju tebe
Potřebuješ mě, člověče, já nepotřebuju tebe
Potřebuješ mě, člověče, jávůbec nepotřebuju tebe
Potřebuješ mě, člověče, já nepotřebuju tebe
Potřebuješ mě, člověče, já nepotřebuju tebe
Potřebuješ mě, člověče, já nepotřebuju tebe
Potřebuješ mě, člověče, jávůbec nepotřebuju tebe
Potřebuješ mě, člověče, já nepotřebuju tebe
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy