Texty písní Edenbridge My Earth Dream Place of higher power

Place of higher power

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

The rain abates
A new dawn waits
Will I be back on dryland?
Unconfined
Our restless mind
It's a jungle out there

Those barren years
And vast frontiers
We are drifting worlds apart
The apron stage
A golden cage
But beauty's only skin deep

It's just a world of make believe
But what a tangled web we weave
We dream on consecrated ground
(We're spellbound)

Framed into this world
All along the line
Take me outside space and time
Working like a charm
Burning down the harm
In a place of higher power

I hear the bell
Tolls the knell
Can we cross a boundary
Shining streams
Recurring dreams
Take me out of this world

I'm tired and drawn
Goes on and on
Inquire into mine own heart
The inner twist
Can I resist
In a lucid moment

I'm chasing horses in midstream
I follow my recurring dream
And leave the nadir, meet my fate
(Can you await)

Framed into this world
All along the line
Take me outside space and time
Working like a charm
Burning down the harm
In a place of higher power

I'm chasing horses in midstream
I follow my recurring dream
And leave the nadir, meet my fate
(Can you await)

Ardour and despair
On a wing and prayer
A panacea in my veins
Lode star on my sky
Shine and purify
In a place of higher power

It's just a world of make believe
But what a tangled web we weave
We dream on consecrated ground
(We're spellbound)

Framed into this world
All along the line
Take me outside space and time
Working like a charm
Burning down the harm
In a place of higher power

I'm chasing horses in midstream
I follow my recurring dream
And leave the nadir, meet my fate
(Can you await)
Déšť poleví
New Dawn čeká
Budu zpátky na suchých?
Neohraničený
Naše neklidná mysl
Je to džungle venku

Ti, neplodná let
A obrovské hranice
Jsme unášení planetách
Zástěra etapa
Zlatá klec
Ale krása je jen kůže hluboké

Je to jen svět, aby věřit
Ale to, co jsme spleti příliš plést
Sníme na posvěcené půdě
(Jsme okouzlený)

Zarámovaný do tohoto světa
Všechny podél trati
Vezmi mě mimo prostor a čas
Pracuje jako amulet
Vypálení škod
V místě vyšší moci

Slyšel jsem, že zvonek
Mýtné umíráček
Můžeme přes hranice
Shining proudy
Opakující se sny
Vezmi mě z tohoto světa

Jsem unavená a tažené
Pokračovat dál a dál
Vyšetřovat mé vlastní srdce
Vnitřní twist
Mohu odolat
Ve chvíli srozumitelný

Já jsem honil koně ve střední proud
I podle mých opakující sen
A opustit nadir, setkat se svým osudem
(Můžete vyčkat)

Zarámovaný do tohoto světa
Všechny podél trati
Vezmi mě mimo prostor a čas
Pracuje jako amulet
Vypálení škod
V místě vyšší moci

Já jsem honil koně ve střední proud
I podle mých opakující sen
A opustit nadir, setkat se svým osudem
(Můžete vyčkat)

Vášeň a zoufalství
Na křídlo a modlitba
Všelék v mých žilách
Lode hvězda na obloze mi
Shine a očistit
V místě vyšší moci

Je to jen svět, aby věřit
Ale to, co jsme spleti příliš plést
Sníme na posvěcené půdě
(Jsme okouzlený)

Zarámovaný do tohoto světa
Všechny podél trati
Vezmi mě mimo prostor a čas
Pracuje jako amulet
Vypálení škod
V místě vyšší moci

Já jsem honil koně ve střední proud
I podle mých opakující sen
A opustit nadir, setkat se svým osudem
(Můžete vyčkat)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy