Texty písní Edith Piaf Love And Passion J`Suis Mordue

J`Suis Mordue

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Quand les copines parlent de mon petit homme
Disent: "Ah! ce qu'il est laid!"
"Il est tatoué, ridé comme une vieille pomme"
"Il n'a rien qui plaît"
Ce que je me bidonne avec toutes leurs salades
Bobards à la noix
Qu'est-ce que je peux rendre aux reines de la panade
Qui bêchent mon petit roi
S'il est simple, s'il a l'air d'un fauché
En douce comment qu'il vous fait guincher

Avec sa face blême
Son col café-crème
Quand il me dit "je t'aime"
Je suis mordue!
Ses grandes patoches blanches
Son corps qui se déhanche
C'est Dandy la planche
Je suis mordue!
Celui qui le connaît pas le prend pour un bon apôtre
Il sait si bien faire meilleur que les autres
Si je lui fais une vanne
Avec ses tatanes
Oh! comment qu'il me dépanne
Je suis mordue!

Si on lui demande: "Qu'est-ce que tu fais dans la vie!"
Il répond froidement:
"Je suis chômeur, je mange mes économies."
C'est navrant vraiment
Puis il exhibe sa carte de chômage
Et se plaît d'ajouter:
"Ça me sert en plus près de certains personnages
De carte d'identité."
Puis sortant sa photo il s'écrie
Ah y'a rien de mieux à l'anthropométrie!

Avec sa face blême
Son col café-crème
Quand il me dit "je t'aime"
Je suis mordue!
Toujours y me resquille
Il me prend pour une bille
Mais je suis une bonne fille
Je suis mordue!
Au billard russe chaque soir il s'exerce
Faut bien dit-il "faire marcher le commerce"
Il peut tout me faire
C'est là mon affaire
Il n'y a rien à faire... je suis mordue!

Quand je serai vieille il me plaquera j'en suis sûre
A moins qu'il claque avant moi ça me rassure!
Ah c'est un phénomène
Je suis faite comme une reine
Mais dès qu'il s'amène
Je suis mordue!
Když holky mluví o mého malého člověka
Říci: "Ach, to je ošklivá!"
"Je tetovaná, vrásčitá jako staré jablko"
"Není nic, co potěší"
To, co jsem bidonne se všemi svými saláty
Kachny na ořechy
Co mohu jít do Queensu v pap
Bêchent, že můj malý král
Pokud je to jednoduché, pokud to vypadá, jako sekat
V tom, jak sladké to dělá boogie

S jeho bledé tváři
Jeho límec kávové smetany
Když řekl: "Miluji tě"
Jsem závislý!
Jeho velké bílé patoches
Jeho tělo kymácí
Tato deska je Dandy
Jsem závislý!
Ten, kdo neví, aby se dobře apoštola
On dělá tak dobře, lépe než ostatní
Pokud jsem si, že ventil
S tatanes
Oh! jak mě troubleshoots
Jsem závislý!

Pokud se zeptal: "Co děláš v životě!"
On klidně odpověděl:
"Jsem nezaměstnaný, budu jíst své úspory."
Je to smutné, opravdu
Pak ukazuje svou kartu nezaměstnanosti
A rád se přidat:
"Slouží mi a blíže k některé znaky
Průkaz. "
Pak opustil jeho fotku volá
Ach nic lepší antropometrie!

S jeho bledé tváři
Jeho límec kávové smetany
Když řekl: "Miluji tě"
Jsem závislý!
Budu vždy zdarma jízda
To mě přivádí na ples
Ale já jsem hodná holka
Jsem závislý!
Ruští kulečník každý večer je prováděna
On říká, že musí "chodit na obchod"
Může to být jen já
To je moje věc
Není nic dělat ... Jsem závislý!

Když jsem zestárnout jsem si jistý, že jsem plaquera
Není-li facku mi, než jsem cítil jistotu!
Ach, to je fenomén
Jsem se jako královna
Ale když to vede
Jsem závislý!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy