Texty písní Elton John 21 At 33 You Can Feel The Love Tonight

You Can Feel The Love Tonight

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

There's a calm surrender to the rush of day
When the heat of a rolling wind can be turned away
An enchanted moment, and it sees me through
It's enough for this restless warrior just to be with you

And can you feel the love tonight
It is where we are
It's enough for this wide-eyed wanderer
That we got this far
And can you feel the love tonight
How it's laid to rest
It's enough to make kings and vagabonds
Believe the very best

There's a time for everyone if they only learn
That the twisting kaleidoscope moves us all in turn
There's a rhyme and reason to the wild outdoors
When the heart of this star-crossed voyager beats in time with yours

And can you feel the love tonight
It is where we are
It's enough for this wide-eyed wanderer
That we got this far
And can you feel the love tonight
How it's laid to rest
It's enough to make kings and vagabonds
Believe the very best

It's enough to make kings and vagabonds
Believe the very best
Je to klidné odevzdání spěchu dne
Když horko
otáčejícího se světa může být odvráceno
Čarovný moment a je to na mě vidět
Pro tohoto neklidného válečníka stačí
jen být s Tebou

A můžeš cítit dnes v noci lásku
Je tam, kde jsme my
Pro tohoto poutníka s očima otevřenýma stačí
Že jsme se dostali takhle daleko
A můžeš cítit dnes v noci lásku
Jak se uložila k odpočiA můžeš cítit dnes v noci lásku
Je tam, kde jsme my
Pro tohoto poutníka s očima otevřenýma stačí
Že jsme se dostali tanku
To stačí k tomu, aby přiměla krále a vagabundy
Věřit tomu nejlepšímu

Je čas pro každého,
jen když se budou učit
Že točení kaleidoskopem
otáčí nás všechny
Je to rým a důvod
z divočiny
Když srdce toho cestovatele, pronásledovaného osudem
bije současně s Tvým

A můžeš cítit dnes v noci lásku
Je tam, kde jsme my
Pro tohoto poutníka s očima otevřenýma stačí
Že jsme se dostali takhle daleko
A můžeš cítit dnes v noci lásku
Jak se uložila k odpočiA můžeš cítit dnes v noci lásku
Je tam, kde jsme my
Pro tohoto poutníka s očima otevřenýma stačí
Že jsme se dostali tanku
To stačí k tomu, aby přiměla krále a vagabundy
Věřit tomu nejlepšímu

To stačí k tomu, aby přiměla krále a vagabundy
Věřit tomu nejlepšímu
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy