Texty písní Elton John Songs From The West Coast The Emperor's New Clothes

The Emperor's New Clothes

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

We bet on our lives and we bet on the horses
In that upstairs apartment
On Orlando and 4th
And the rent was due and the rent man was knocking
Like a Chinese proverb
We were always searching

Nightlife's a no-win but nobody noticed
How we killed off the bottles
Looking good on the surface
The dog days barked and the house cat got old
We were Bonnie and Clyde
In the emperor's new clothes

And the tears never came
They just stayed in our eyes
We refused to admit that we wore this disguise
Every inch of us growing
Like Pinocchio's nose
As we walked around in the emperor's new clothes

We flew by our wits and by the seat of our pants
In the state of illusion
In the nation of chance
And the repo was hauling the wreck we'd been driving
As the dashboard Madonna
Smiled back at us kindly

We cheated the system never batting an eyelid
Seeing only the good
Through the holes in our shoes
And our halos were rusty but we wore them proudly
We were two little gods
In the emperor's new clothes
Sázíme na naše životy a sázíme na koně
V tom vyšším pokoji
V Orlandu na čtvrté
A nájem byl povinný a vybírač nájmu klepal
Jako čínské přísloví
Pořád jsme hledali

V nočním životě se nevyhrává, ale nikdo si toho nevšimnul
Jak jsme vyprázdnili láhve
Koukajíc na hladinu
Psí dny minuly a domácí kočka zestárla
Byli jsme Bonnie a Clyde
V císařových nových šatech

A slzy nikdy nevyšly
Jenom zůstávaly v našich očích
Odmítli jsme přiznat, že jsme nosili tenhle převlek
Každý náš kousek rostl
Jako Pinokiův nos
Jak jsme se procházeli kolem v císařových nových šatech

Míjeli jsme náš rozum a naše zkušenosti
Ve státě iluzí
V národě naděje
A firma si opětovně přivlastnila vrak, který jsme řídili
Jako přístrojová deska Madonna
Se na nás laskavě usmála

Podváděli jsme ten systém, nikdy ani nemrkli
Vidíc pouze to dobré
Skrz díry ve svých botách
A naše svatozáře byly zrezlé, ale my je nosili hrdě
Byli jsme dva malí bohové
V císařových nových šatech
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy