Texty písní Elton John The Big Picture The Big Picture

The Big Picture

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

On and on
The story of our lives goes on and on
The path of time
The sunsets up ahead roll along

In your eyes
The option of a warm embrace implies
You're my friend
Happy endings keep our love alive

And tell me do I fit in the big picture
Do I have a shot at the big part
'Cause I've been up all night looking at the big picture
I've got some good lines for my big star

Wanna be your main man in the big picture
What a deal
To get a part like this

Day to day
The shifting wind just blows us on our way
Here and there
Our pockets full of things to say

Oh my love
I proudly represent you in this world
Little satellite
Brightest star tonight, oh my love

And tell me do I fit in the big picture
Do I have a shot at the big part
'Cause I've been up all night looking at the big picture
I've got some good lines for my big star

Hope I got a future in the big picture
At the last embrace
From the first kiss

And tell me do I fit in the big picture
Do I have a shot at the big part
'Cause I've been up all night looking at the big picture
I've got some good lines for my big star
Dál a dál
Příběh našich životů jde dál a dál
Po cestě času
Západy slunce se nad námi míhají

Ve tvých očích
Možnost vřelého objetí naznačuje
Že jsi můj kamarád
Šťastné konce udržují naši lásku při životě

A pověz mi zda se hodím do té velké podívané
Zda mám aspoň malou roli v tom hlavním filmu
Protože jsem byl vzhůru celou noc a díval se na tu velkou podívanou
Mám pár dobrých veršů pro mou velkou hvězdu

Chci být hlavní postavou v hlavním filmu
Jak výhodný obchod to je
Dostat roli jako je tahle

Den za dnem
Nás proudící vítr jenom odfoukává na naší cestu
Tady a tam

Máme plné kapsy slov, která chceme vyslovit

Ó má lásko
Hrdě tě představuji tomuto světu
Jsi malý strážce
Jsi nejjasnější hvězda dnes večer, ó má lásko

A pověz mi zda se hodím do té velké podívané
Zda mám aspoň malou roli v tom hlavním filmu
Protože jsem byl vzhůru celou noc a díval se na tu velkou podívanou
Mám pár dobrých veršů pro mou velkou hvězdu

Doufám, že mám budoucnost v té velké podívané
Při posledním objetí
Od prvního polibku

A pověz mi zda se hodím do té velké podívané
Zda mám aspoň malou roli v tom hlavním filmu
Protože jsem byl vzhůru celou noc a díval se na tu velkou podívanou
Mám pár dobrých veršů pro mou velkou hvězdu
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy