Texty písní Emeli Sandé Our Version Of Events [Deluxe Edition] Imagine

Imagine

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Imagine there’s no heaven
It’s easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people living for today

Imagine there’s no countries
It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people living life in peace

You, you may say
I’m a dreamer, but I’m not the only one
I hope some day you’ll join us
And the world will be as one

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people sharing all the world

You, you may say
I’m a dreamer, but I’m not the only one
I hope some day you’ll join us
And the world will live as one
Představ si, že neexistuje žádné nebe
Je to jednoduché, když to zkusíš
Žádné peklo pod námi
Nad námi jenom obloha
Představ si všechny ty lidi žijící pro dnešek

Představ si, že neexistují státy
Není těžké to udělat
Není, pro co zabíjet či umírat
A taky žádné náboženství
Představ si všechny ty lidi žijící pro dnešek

Ty, ty můžeš říct
Že jsem snílek, ale nejsem v tom sám
Doufám, že se k nám jednoho dne přidáš
A celý svět bude jako jeden muž

Představ si, že neexistuje vlastnictví
Překvapilo by mě, kdybys to dokázal
Žádné potřeby z chamtivosti a hladu
Bratrství lidstva
Představ si všechny ty lidi dělící se o celý svět

Ty, ty můžeš říct
Že jsem snílek, ale nejsem v tom sám
Doufám, že se k nám jednoho dne přidáš
A celý svět bude jako jeden muž
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy