Texty písní Emily's Army Don't be a dick Little face

Little face

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Walking down the street when I saw
There was nothing to be found
Oh great Lincoln, where've you been?

Ever wondered of the people
That have touched his face
Oh Washington, where've you been?

From the west coast to the east
(Padadada)
I don't like this piece the least
(Padadada)
Come to think of it,
We're only here because we care,
It isn't fair,
Where have all these people been before?

Little child wherever have you been?
Come enjoy my ever lasting love for this world

Reagan says it's time to go
To get a life and follow her,
I say Reagan you suck

From the west coast to the east
(Padadada)
I don't like this piece the least
(Padadada)
Come to think of it,
We're only here because we care,
It isn't fair,
Cause we care,
Is it fair?
Where have all these people been before?
Procházení po ulici když jsem viděl
Nebylo tam nic k nalezení
Skvěle Lincolne, kde jsi byl?

Někdy se divil nad lidmi
Kteří se dotkli jeho tváře
Oh Washingtone, kde jsi byl?

Ze západního pobřeží na východ
(Padadada)
Nemám rád tento kousek nejméně
(Padadada)
Pojď myslet nad tím
Jsme zde jen protože se staráme
To není fér
Kde všichni tito lidé byli dříve?

Malé dítě kdekoli jsi bylo?
Pojď si vychutnat mojí bezmeznou lásku ke světu

Reagan říká je čas jít
K získání života a následování jí
Říkám Reagan jsi odporný

Ze západního pobřeží na východ
(Padadada)
Nemám rád tento kousek nejméně
(Padadada)
Pojď myslet nad tím
Jsme zde jen protože se staráme
To není fér
Kde všichni tito lidé byli dříve?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy