Texty písní Emily's Army Goodbye Felix

Goodbye Felix

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Standing in the shadows
He wants to find some love
He’s got no friendship
None at the above
He never sees himself
‘Cause he only sees his shadow
He had no place to call his home

‘Cause he walks to find a reason
For the undercover set backs
Fighting for the losers
And the open hearted street cracks
Man I love you Felix, yes I do

He hides on street corners
His wrath scales the bricks
These dark strangers watch with their back to the hate
The good guys are looted
A girl is crying
Search for syringes
The whole world is dying
It’s the end of our frustration
And time for the new

Well he walks to find a reason
For the undercover set backs
Fighting for the losers
And the open hearted street cracks
Man I love you Felix, yes I do

Standing for the DIY
at the bus stop saying goodbye
Even when you are far away
Oh Gus we want you back
It was a story of a guy that never left
And now he wanted to come home

‘Cause he walks to find a reason
For the undercover set backs
Fighting for the losers
And the open hearted street cracks
Man I love you Felix, yes
Man I love you Felix
Man I love you Felix, yes I do
Postávání ve stínu
Chce najít nějakou lásku
Nemá žádné přátelství
Žádné z výše uvedených
Nevidí se
Způsobuje že vidí jen svůj stín
Neměl místo kam by zavolal domů

Hledání příčiny
Pro tajné nezdary
Bojování pro ztroskotance
A otevřené srdeční uliční praskliny
Člověče mám tě rád Felixi, ano mám

On kůže na uličních rohách
Jeho hněv váhy cihly
Tito tmavý cizinci číhají s jejich navrácením k nenávisti
Dobří chlapci plenili
Dívky plakaly
Hledání stříkaček
Celý svět umírá
Je konec naší frustrace
A je čas na novou

Tak hledá příčinu
Pro špionážní nezdary
Bojování pro ztroskotance
A otevřené srdeční uliční praskliny
Člověče mám tě rád Felixi, ano mám

Stálý pro kutily
na autobusové zastávce se loučí
Dokonce když jsi daleko pryč
Oh chcemě tě zpátky
Byl to příběh kluka který nikdy neopustil
A těď chce jít domů

Důvod proč hledá příčinu
Pro tajné nezdary
Bojování pro ztroskotance
A otevřené srdeční uliční praskliny
Člověče mám tě rád Felixi, ano
Člověče mám tě rád Felixi
Člověče mám tě rád Felixi, ano mám
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy